Hem

Retrokognition

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 308, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/retrokognition.html

Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts förflutna tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en speciell förfluten situation.

Alias: retrokognition

normal

Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts förflutna tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en speciell förfluten situation. Psykometri är en vanligt förekommande form av retrokognition.

Det förekommer dock nästan ingen forskning på detta fenomen på grund av svårigheten att konstruera adekvata experiment. För att kunna verifiera om fp lyckats identifiera målobjektets förflutna status måste försöksledaren ha lagrat informationen. Men om informationen finns lagrad kan man inte veta om fp fått informationen från målobjektets förflutna eller direkt ifrån den i nutid lagrade informationen om objektets förflutna.

Motsatsen till retrokognition heter prekognition.