Hem

Psykometri

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 291, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/psykometri.html
är Upplevbart och Praktiserbart

Att avläsa föremåls historia genom att röra vid det.

Alias: psychometry och själsmätning

normal

Psykometri betyder själsmätning. Det är ingen parapsykologisk term, utan används av medier som säger att föremål kommer ihåg sin historia. Genom att hålla i föremålet kan medierna uppfatta föremålets historia och dessa olika ägare. Detta är en form av retrokognition.


normal

Psykometri är förmågan att fånga upp information genom fysiska objekt. Denna förmåga är inte ovanlig och anses av forskare vara en form av klärvoajans. Man kan få intryck direkt från den person som det specifika föremålet tillhör eller har tillhört (genom telepati), eller genom klärvoajans fånga upp förgångna eller nuvarande händelser förknippade med föremålet och dess ägare.

Man tror att föremålet huvudsakligen fungerar som en fokuserande anordning, som låter personen som fångar upp intrycken att koncentrera sig och inte låta sinnet vandra. Föremålet kan också fungera som ett slags avledare, som leder bort uppmärksamhet och press från personen som fångar upp informationen.

Forskare menar att alla kan utföra psykometri med lägre eller högre grad av precision. Här, som med de flesta andra PSI-fenomen och förmågor, låter man informationen flöda igenom sig, utan att analysera, tvinga fram eller tolka den.

Det finns ett antal individer som äger en ovanligt utvecklad psykometrisk förmåga. De mest kända är holländarna Peter Hurkos och Gerald Croiset, som båda använder förmågan praktiskt och specialiserar sig på att leta efter försvunna personer och föremål.

normal

Psykometri - att "läsa" energier

Psykometri handlar om att ”läsa” energier. Föremål innehåller ägarens aura och vibrationer. Man kan få fram information om både dåtid och nutid. Har föremålet haft flera ägare så innehåller det flera personers vibrationer och en ”läsning” av föremålet kan då vara förvirrande.

Psykometri är hjärna till hjärna information. Man arbetar då inte med andevärlden. Det personliga föremålet bär på minnet av ägaren. Föremål som tas från en plats där en viktig händelse inträffat (både negativa och positiva händelser) bär på minnet av vad som har hänt där.

När vi håller i föremålet så överförs informationen till oss via känslor, bilder och röster. Våra hjärnor är oändliga. Vi känner alltså i vår egen kropp, vad föremålet bär med sig för vibrationer. Därför är just personlig utveckling och självkännedom nödvändigt för de som vill utvecklas medialt. Om vi inte vet vad för känslor som tillhör oss själva hur ska vi då kunna känna in andra? Om vi inte vet vilka vi är – hur ska vi då kunna veta vilka andra är?

Hus innehåller också minnen från allt som har hänt där, men det är inte svårt att rensa hus. Skickar man in massor av positiv energi och arbetar på det så blir huset ”rensat”.