Hem

In i det okända Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1071, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/in_i_det_okaenda.html
är Bok
Publicerad år 1983
ISBN 91-7030-089-5
sidantal 352
Av Will Bradbury
Publicerad av Det Bästa

Uppslagsbok om det okända

Alias: in i det okända

normal
Omfång22x29 cm
FormgivareVincent L. Perry
KonsultDr Marcello Truzzi

normal

Innehåll

FORNTIDA GÅTOR:


Sedan tidernas begynnelse har manniskan använt symboler och nter i sina försök att kontrollera skrämmande och of örklarliga naturfenomen

AV JORD OCH STEN:

Gåtfulla förhistonska monument, som Stonehenge's pelarring och mönstren i Naczaöknen i Peru, väcker vdr vördnad och forundran.

ATLANTIS:

Av alla historier om försvunna civilisationer är nen om Atlantis den kanske mest fascinerande.

MAGI:

Magin kan i dag synas vara d&rars hemlighetsmakener men under århundraden var den de lärdes redskap i sökandet efter sanningen.

HÄXOR:

Barbari, fruktan och fromhet bar alla skulden för de 300-driga häxförföljelserna, vilka kostade tusentals människor livet.

MONSTER:

Sjöormar, vampyrer varulvar, drakar- de mest skräckinjagande odjuren är kanske de, som människan uppfunnit.

SPÅDOM:

Otålig att få veta vad som kommer att handa har människan hittat pd sinnrika system för att se in i framtiden.

ASTROLOGI:

Tron på att det finns ett samband mellan himlakropparnas rörelser och människornas öden har fängslat människan i &rhundraden.

REINKARNATION:

Upprepade vittnesmdl om &terfödelse &terspeglar människans eviga dröm om själens odödlighet.

SPÖKEN OCH ANDAR:

Med erfarenhet från mdnga berättelser kan man std att de enda manniskor som fortfarande är rädda för spöken är de, som ännu inte har mött n&got.

SPIRITISM:

Idén att de levande p& n&got sätt kan kommumcera med de doda Jortsätter Utt locka och att gäcka dem som ännu inte tror.

PSI & VETENSKAP:

Psi och vetenskap, för m&nga tv& motsägande begrepp, sammanfördes i J. B. Rhines laboratorium.

DRÖMMARNAS MAKT:

I drömmens värld fylls det undermedvetna med underliga visioner, of örklarliga handelser och meddelanden från det egna jaget.

PSI & DJUR:

Åger djur en speciell förm&ga att läsa münniskuns tankar och att förutsp& katastrofer?

TANKENS MAKT:

Kan den mänskliga hjärnan psykiskt p&verka livlosa förem&l och invecklade elektroniska apparater?

SJÄL PÅ UTFLYKT:

Tusentals personer har lämnat livfulla och detaljerade redogörelser för hur deras själar har lämnat kroppen. Förekommer s&dana utfärder eller ar de hallucinationer?

HELBRÄGDAGÖRELSE:

Religiös tro, handp&läggelse och biofeedback tycks stimulera kroppens förunderliga form&ga att självläka.

UFO:

Under &rhundraden har månniskan registrerat och försökt förklara narvaron av främmande forem&l rymden.

PSI & HJÄRNAN:

Om det verkligen förekommer paranormala fenomen finns enligt somliga nyckeln till forst&elsen av dem studiet av den mänskliga hjärnan.

SPECIALARTIKLAR OCH BILDUPPSLAG