Hem

Danu Modergudinna, Keltisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 650091, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Modergudinna och Keltisk gudom

Danu är en irländsk modersgudinna, moder till gudafolket Tuatha De Danann. Danu är OCKSÅ en hinduisk gudinna, moder till Danava eller Danaya.

Alias: dana, danand och danu

normal

Danu är en svårgreppad gudinna. Samtidigt som alla möjliga kopplingar gjorts till hinduism, till Don i det welshiska, till platser såsom Danus bröst (två kullar på irland), en flod Danube mm, så finns ingen irländsk berättelse om Danu i de gamla källorna. Den hänvisning som gör henne så stor dock, är att genetivformen av Danu är Danann, vilket säger att det irländska gudafolket är hennes folk: Tuatha De Danann.

Hon kopplas ofta ihop med floder, hon ses som en variant av Moder Jord. Hon är urmodern, som kom före allt annat, alla färger, alla dofter. Hon kan påminna om Gaia som moder av gudar, men det mesta av det här är spekulationer.

Nedan kommer jämförelser med Blavatskys information om den hinduiska Danu, och en akademisk utläggning om vad vi egentligen kan veta om Danu från de irländska källorna.

Koppling mellan Danu i hinduism och Danu i irländsk myt

Jag har sökt efter information om Danu, med tanken på den irländska gudinnan som rent lingvistiskt skall vara ledare eller förälder till Tuatha De Danann - Danus folk/stammar.
I de irländska äldre skriftliga källorna finns ingen direkt hänvisning till Danu själv, utan enbart som en härledning av Tuatha De Danann, där Danann är en genetivform av Danu.
Tuatha De Danann sägs ha blivit besegrade och drivna till underjorden, där de lever i håligheter som blev kallade Sidhe. Med åren blev även själva invånarna i dessa håligheter banämnda Sidhe.
Blavatsky hänvisar också till Danu, men som en ordform av ett sanskrit-ord och sedemera en hinduisk term:


normal

Correspondences

Traditional power: know for bestowing luck and good wishes and finding treasure; often the patron or pirates or treasure hunters
Color: green, blue, silver, and black
Stones: any river stone
Chakra: 2nd—womb chakra
Ritual Energies: matriarchal strength, transformation, manifestation, compassion, spiritual guidance
Symbol: black cauldron filled with water
Animals: snake, fish

normal

The caves of the Rishis, the abodes of Tiresias and the Greek seers, were modelled on those of the Nagas -- the Hindu King-Snakes, who dwelled in cavities of the rocks under the ground. From Sesha, the thousand-headed Serpent, on which Vishnu rests, down to Python, the dragon serpent oracle, all point to the secret meaning of the myth. In India we find the fact mentioned in the earliest Puranas. The children of Surasa are the mighty Dragons. The Vayu Purana replacing Surasa (of Vishnu Purana) by Danayas or Danavas -- the descendants of Danu by the sage Kasyapa -- and those Danavas being the giants (or Titans) who warred against the gods, they are thus shown identical with the Dragons and Serpents of Wisdom.

Blavatsky påstår alltså att Danus barn, om vi kan anta att vi talar om samma Danu på irland som i hinduismen, inte är gudar, utan jättar. Som sådana är de i myterna gudarnas motståndare, och Danu är deras urmoder.
Vad jag funnit så nämner Blavatsky aldrig det faktum att det finns en Danu i den irländska mytologin, men andra likheter kan hittas här. Blavatsky skriver om Nagas, som bodde i klippors hålrum under jorden - precis som Sidhe.
Vidare kopplar Blavatsky ihop druiderna med samma väsen:

The Druids of the Celto-Britannic regions also called themselves snakes. I am a Serpent, I am a Druid, they exclaimed.

...och i det keltiska kan man även höra landet refereras till som den stora draken.
I första stycket från Secret Doctrine ovan står också om Danus barn: they are thus shown identical with the 'Dragons' and 'Serpents' of Wisdom. Det för mina tankar till den första dikten jag läste om Danu:

I am the son of Poetry,
Poetry, son of reflection,
Reflection, son of Meditation,
Meditation, son of Lore,
Lore, son of Research,
Research, son of Great Knowledge,
Great Knowledge, son of Intelligence,
Intelligence, son of Comprehension,
Comprehension, son of Wisdom,
Wisdom, son of the three gods of Dana.

normal

Dikter om Danu

För att lättare känna in på Danu och hennes energier, har jag samlat lite dikter här också:

Danu's Call

by Cypress Finvarra

On the cairns of the old land she calls
From the mountains mighty face she whispers
The sidhe chant her sacred name
In the forest deep her breath is felt flowing and part of all of us.
The land is her body, the earth is her soul, all are of her, in the end all return to her.
Our sparkling spring maiden, our devoted summer mother, our peace giving winter crone.
Though the world has changed since ancient days of yore
Cars buzz over her, planes screetch to ignore her, subways rumble through her, the day to day of us all
Still the faithful can hear the divine and mystical words of Danu's call.


normal

Vedic Origins of the Europeans: The Danavas, Children of Danu

Note: This article shows how the Proto-European Aryans, like the Celts, were originally a Vedic people called the Danavas or Sudanavas (good Danavas) connected to Vedic kings, sages and yogis.

Many ancient European peoples, particularly the Celts and Germans, regarded themselves as children of Danu, with Danu meaning the Mother Goddess, who was also, like Sarasvati in the Rig Veda, a river Goddess. The Celts called themselves Tuatha De Danaan, while the Germans had a similar name. Ancient European river names like the Danube and various rivers called Don in Russia, Scotland, England and France reflect this, as do place names like Den-mark (Danava-Marga), to mention but a few. The Danube which flows to the Black Sea is their most important river and could reflect their eastern origins.

In fact, the term Danu or Danava (the plural of Danu) appears to form the substratum of Indo-European identity at the base of the Hellenic, Illyro-Venetic, Italo-Celtic, Germanic and Balto-Slavic elements. The northern Greeks were also called Danuni. Therefore, the European Aryans could probably all be called Danavas.

According to Roman sources, Tacitus in his Annals and Histories, the Germans claimed to be descendants of the Mannus, the son of Tuisto. Tuisto relates to Vedic Tvasthar, the Vedic father-creator Sky God, who is also a name for the father of Manu (RV X.17.1-2). This makes the Rig Vedic people also descendants of Manu, the son of Tvashtar.

In the Rig Veda, Tvashtar appears as the father of Indra, who fashions his thunderbolt (vajra) for him (RV X.48.3). Yet Indra is sometimes at odds with Tvashtar because is compelled to surpass him (RV III.48.3-4). Elsewhere Tvashtar’s son is Vishvarupa or Vritra, whom Indra kills, cutting off his three heads (RV X.8.8-9), (TS II.4.12, II.5.1). Indra slays the dragon, Vritra, who lays at the foot of the mountain withholding the waters, and releases the seven rivers to flow into the sea. In several instances, Vritra is called Danava, the son of the Goddess Danu who is connected to the sea (RV I.32.9; II.11.10; III.30.8; V.30.4; V.32).

In the Brahmanas Vishvarupa/Vritra is the son of Danu and Danayu, the names of his mother and father (SB I.6.3.1, 8, 9). Clearly Vritra is Vishvarupa, the son of the God Tvashtar and the Goddess Danu. Danava also means a serpent or a dragon (RV V.32.1-2), which is not only a symbol of wisdom but of power and both Vedic and ancient European lore have their good and bad dragons or serpents.

In this curious story both Indra and Vritra appear ultimately as brothers because both are sons of Tvashtar. We must also note that Tvashtar fashions the thunderbolt for Indra to slay Vritra (RV I.88.5). Indra and Vritra represent the forces of expansion and contraction or the dualities inherent in each one of us. They are both inherent in Tvashtar and represent the two sides of the Creator or of creation as knowledge and ignorance. As Vritra is also the son of Tvashtar and Danu, Indra must ultimately be a son of Danu as well. Both the Vedic Aryans and the Proto-European Aryans are sons of Tvashtar, who was sometimes not the supreme God but a demiurge that they must go beyond.

The Danavas in the Puranas (VaP II.7) are the sons of the Rishi Kashyapa, who there assumes the role of Tvashtar as the main father creator. Kashyapa is a great rishi connected to the Himalayas. He is the eighth or central Aditya (Sun God) that does not leave Mount Meru (Taittiriya Aranyaka I.7.20), the fabled world mountain. Kashyapa is associated with Kashmir (Kashyapa Mira or Kashyapa’s lake) and other Himalayan regions (the Vedic lands of Sharyanavat and Arjika, RV IX.113.1-2), which connects the Danavas to the northwest. The Caspian Sea may be named after him as well. The Proto-Europeans, therefore, are the sons of Tvashtar or Kashyapa and Danu, through their son Manu. They are both Manavas and Danavas, as also Aryas.

In the Rig Veda, Danu like Dasyu refers to inimical people and is generally a term of denigration (RV I.32.9; III.30.8; V.30.4; V.32.1, 4, 7; X.120.6). The Danavas or descendants of Danu are generally enemies of the Vedic people and their Gods. Therefore, just as the Deva-Asura or Arya-Dasyu split is reflected in the split between the Vedic Hindus and the Persians, one can propose that the Deva-Danava split reflects another division in the Vedic people, including that between the Proto-Indian Aryans and the Proto-European Aryans. In this process the term Danu was adopted by the Proto-Europeans and became denigrated by later Vedic people.

We should also remember that in the Puranas (VaP II.7), as in the Vedas the term Danavas refer to a broad group of peoples, many inimical, but others friendly, as well as various mythical demons. In the Rig Veda, the Danavas are called amanusha or unhuman (RV II.11.10) as opposed to human, Manusha. The Europeans had similar negative beings like the Greek Titans or Celtic Formorii who correspond more to the mythical side of the Danavas as powers of darkness, the underworld or the undersea region like the Vedic Asuras and Rakshasas. Such mythical Danavas can hardly be reduced to the Proto-European Aryans or to any single group of people.

The Celtic scholar Peter Ellis notes, Irish epic contains many episodes of the struggle between the Children of Domnu, representing darkness and evil, and the Children of Danu, representing light and good. Moreover, the Children of Domnu are never completely overcome or eradicated from the world. Symbolically, they are the world. The conflict is between the ‘waters of heaven’ and the ‘world.’ The same thing could be said of the Vedic wars of Devas and Danavas or the Puranic/Brahmana wars of Devas and Asuras.

The Good Danavas (Sudanavas)

The Maruts in the Puranas (VaP II.6.90-135) are called the sons of Diti, a wife of Kashyapa, who is sometimes equated with Danu. Her children are called the Daityas which term we have found also connected to the Persians, as the name of the river in their original homeland (Vendidad Fargard I.3). While meant to be enemies of Indra, the Maruts came to be his companions and were great Gods in their own right, often referring to the Vedic rishis and yogis. As wind Gods they had control of Prana and other siddhis (occult powers). They are also the sons of Rudra-Shiva called Rudras, much like the Shaivite Yogis of later times. They were great sages (RV VI.49.11), men (manava) with tongues of fire and eyes of the Sun (RV I.89.7). They were free to travel all over the world and were not obstructed by mountains, rivers or seas (RV V.54.9; V.55.9).

The Rig Veda contains many instances where Danu has a positive meaning indicating abundance or even standing for divine in general. Danucitra, meaning the richness of light, occurs a few times (RV I.174.7; V.59.8). The Maruts are called Jira-danu or plural Jira-danava or quick to give or perhaps fast Danus or fast Gods (RV V.54.9). This term Jiradanu occurs elsewhere as the gift of the Maruts in the last line of most of the hymns of Agastya (RV I.165-169, 171-178, 180-186, 189, 190). Mitra and Varuna are said to be Sripra-danu or easy to give and their many gifts, danuni, are praised (RV VIII.25.5-6). The Ashvins are called lords of Danuna, Danunaspati (RV VIII.8.16). Soma is also called Danuda and Danupinva, giving Danu or overflowing with Danu (RV IX.97.23), connecting Danu with water or with rivers.

The Maruts are typically called Sudanavas, good to give or good (Su) Danus (RV I.85.10; I.172.1-3; II.34.8; V.41.16; V.52.5; V.53.6; VI.66.5; VIII.20.18, 23). Similarly, the Vishvedevas or universal gods are called Sudanavas (RV VIII.83.6, 8, 9), as are the Adityas (RV VIII.67.16), the Ashvins (RV I.117.10, 24) and Vishnu (RV VIII.24.12). The term also occurs in a hymn to Sarasavati (RV VII.96.4), where Sarasvati is called the friend or companion of the Maruts (Marutsakha; RV 96.2). Most importantly, there is a Goddess called Sudanu Devi (RV V.41.18), which is probably another name for the mother of the Maruts. The Maruts in particular or the Gods in general would therefore be the sons of Sudanu or Sudanavas. This suggests that perhaps Danu, like Asura, was earlier a positive word and meant divine. There was not only a bad Danu but a good or Sudanu. In the Rig Veda the references to the Sudanavas are much more than those to Danava as an inimical term.

The Maruts are called Sumaya (RV I.88.1), having a good (Su) or divine power of Maya, which stands for magical power, or Mayina (RV V.58.2), possessed of Maya power. Danu is probably, in some respects, a synonym of Maya, a power of abundance but also of illusion. Like the root Ma, the root Da means to divide or to measure. Maya is the power of the Danavas (RV II.11.10). The Danavas, particularly Ahi-Vritra, are portrayed as serpents (RV V.32.8), particularly the serpent who dwells at the foot of the mountain holding back the heavenly waters, whom Indra must slay in order to release the waters. Maya itself is the serpent power.

The Maruts as wind gods are powers of lightning, which in Vedic as in most ancient thought was considered to be a serpent or a dragon. The Maruts are the good serpents, shining bright like serpents (RV I.171.2). The Maruts help Indra in slaying Vritra and are his main friends and companions. Indra is called Marutvan, or possessed of the Maruts. Their leader is Vishnu (RV V.87), who is called Evaya-Marut. With Rudra (Shiva) as their father and Prishni (Shakti) as their mother, they reflect all the Gods of later Hinduism. As Shiva’s sons they are connected with Skanda, Ganesha and Hanuman.

Perhaps these Sudanavas or good Danus are the Maruts, who in their travels guided and led many peoples including the Celts and other European followers of Danu. As the sons of Rudra, we note various Rudra like figures such as Cernunos among the Celts, who like Rudra is the lord of the animals and is portrayed in a yoga posture, as on the Gundestrop Cauldron. If the Maruts were responsible for spreading Vedic culture, as I have proposed, they could have called their children, the children of Danu, in a positive sense. We could also argue that the Sudanavas were the Maruts, Druids and other Rishi classes, while the peoples they ruled over, particularly the unruly Kshatriyas or warrior classes could become Danavas in the negative sense when they refused to accept spiritual guidance.

We know from both Celtic and Vedic texts that the early Aryans, like other ancient people, were always fighting with each other in various local conflicts, particularly for supremacy in their particular region. This led to various divisions and migrations through the centuries, which we cannot always take in a major way, just as the warring princes of India or Ireland remained part of the same culture and continued to intermarry with one another. Therefore, whatever early conflict might have existed between the Proto-European Aryans and those in the interior of India, was just part of various clashes between the different princely families that occurred within these same groups as well. It was forgotten over time.

The European Aryans had Gods like Zeus, Thor and Jupiter that serve as the counterparts of Indra as the God of heaven, the God of the rains, the thunderbolt and the lightning. Therefore, we cannot read the divide between the Rig Vedic Aryans and the Danavas as a rejection of the God Indra by the Proto-Europeans. In addition, the Proto-European Aryans continue to use the term Deva as divine as in Latin Deus and Greek Theos, unlike the Persians who make Asura mean divine and Deva mean demon. They also know Manu, which the Persians seem to have forgotten and only mention Yima (Yama). Unlike the Persians, who developed an aniconic (anti-image) and almost monotheistic tradition, the Proto-European Aryans maintained a pluralistic tradition, using images, and worshipping many Gods and Goddesses, like the Vedic. This suggests that their division from the Rig Vedic people occurred long before that of the Persians or Iranians, and that they took a larger and older form of the Vedic religion with them.