Hem

Schmeidlers getter

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137, v3 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/get.html

Försökspersoner som väntade sig att få en hög träffprocent fick det också.

Alias: getter och schmeidlers getter

normal

Motsatsen till får. De fp som inte trodde att de skulle lyckas bra i ett ESP-experiment, visade sig också ligga under det slumpmässiga genomsnittet. Dessa kallade Schmeidler getter", eftersom de stegrade inför tanken att de skulle ha psi-anlag vilket (enligt teorin) i sin tur gjorde att de fick mycket låg träffprocent. Enligt Schmeidlers teori ansträngde de sig omedvetet för att få dåligt resultat.

Att få signifikant dåligt resultat kallas för psimissande.