Hem

Psimissande Psihypotes

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 665, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
Denna text är importerad från /old/psi/psi/missande.html
är Upplevbart och Psihypotes

att gissa fel oftare än vad som kan förklaras med chans

Alias: psimissande

normal

Uppvisande av psi genom att missa målet för experimentet. I ett ESP-experiment innebär detta att gissa fel oftare än vad som kan förklaras med chans.

Personer som inte tror på psi kallas getter.