Hem

Kommunikation med växt Kommunikation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 542583, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Sisilli
är en sorts Kommunikation

Att tala, kontakta och interagera med växter.

Alias: kommunikation med växt

normal

- Jag kysser, smeker och berömmer mina växter, förklarar en tysk polisman med ovanligt fina växter i sin trädgård.

Att det finns en verklighet bakom det uttalandet, visar en tvåårig vetenskaplig undersökning under ledning av professor Manfred Hoffmann, vilken gjorts på uppdrag av den tyska radion. Tomatplantor gav mer än en femtedel större avkastning, när de blev föremål för kärlek! Kontrollväxter, som inte fick kärlek, utvecklades bara normalt.

- Så stor skillnad hade jag inte väntat mig, säger professor Hoffmann.

Alltså: Tänker man med kärlek på växter, så kan det påverka dem gynnsamt.


normal

Ofta tar vi för givet att växter finns endast för att balansera och upprätthålla det ekologiska systemet, producera syre och för att tillhandahålla den primära matkällan i den livskedja till vilken människan hör. Men växter är så mycket mer...

Växters intelligens reflekterar också ett själsliv och ett medvetande. Växters beteende och sättet på vilket de interagerar med sin omgivning bekräftar att det finns ett medvetande. Växter kan även relatera till andra varelser och då kanske speciellt till insekter och övriga pollinerare. Det sker ett utbyte som ibland kan tyckas beräknande. Insekten får nektar och pollen, växten får hjälp med att föröka sig.

Växter reagerar positivt på beröring. De är mottagliga för healing. Växter som får mycket kärlek växer fortare och bättre än växter som inte får kärlek. Flera olika undersökningar och experiment bekräftar detta. Det är experiment som är synnerligen enkla att själv prova med egna växter.

Överallt i den gamla världen sjunger man samtidigt som man utsår frön på fältet. Detta gör man för att få en rikligare skörd.

Hemligheten med gröna fingrar lär vara att ägna sina växter några minuters omtanke om dagen. Omtanke som riktar sig mot växter kan vara att prata lite med dem, känna efter om växterna behöver vatten och att plocka bort vissna växtdelar. Den som utövar t.ex. Reiki och använder detta till sina växter lär märka snabba positiva resultat.

Växter tycker inte om att flytta. Om detta måste göras, liksom vid andra omtumlande händelser som t.ex. omplantering, bör man alltid trösta växten lite. Enklast sker detta genom att man ger den en skvätt vatten.

normal

Naturfolk

Naturfolk har andra sätt att kommunicera med växter.Dessa folk har har också djupgående filosofiska och existentiella insikter som ger dem djupare sammanhang och mening med livet och vad de gör.

I tusentals år har naturfolk världen över använt sig av heliga växter. För att försätta sig i trans för botande och för att få kontakt med gudar och naturandar. Växterna har betraktats som mycket kraftfulla. Den som använder dem på fel sätt kan till och med få sätta livet till.

Shamaner och andra naturfolk har i alla tider kunnat kommunicera med växter. En shaman i förändrat medvetandetillstånd kan kommunicera och interagera med en växt så som han/hon kan kommunicera med en människa, eller kanske till och med bättre.

Shamaner anser att växter har en ande och det är denna växtande som shamanen möter. I detta möte får han/hon råd om olika mänskliga sjukdomstillstånd. Shamaner anser att växter besitter mängder med kunskap och kraft, till gagn för oss människor i verkliga livet.

normal

Lite om vetenskaplig forskning

Också vetenskapen har engagerat sig i forskning kring växters intelligens, känslor och eventuella tänkande.

Man har kommit fram till att växter kan göra en viss typ av beräkningar - matematik av den typen som tycks styra myrors kommunikation med varandra. Och på samma sätt som en dator fungerar när den genom signaler mellan olika komponenter försöker lösa problem.

Man har ställt sig frågan om denna beräkningskonst är en form av tänkande och hur det i sådana fall går till...

Enligt en undersökning som har letts av fysikern David Peak vid Utah State University, reglerar växter sitt upptag av koldioxid och sin vattenbalans med en typ av beräkning som innebär kommunikation mellan deras olika beståndsdelar.

Kortfattat kan man säga att det rör sig om så kallade distribuerade beräkningar.

Att djur aktivt löser problem och tycks behärska en viss form av matematik är numera välkänt. Men att växter skulle göra något liknande har få ansett rimligt.

Nu hävdar dock forskare i USA att växter överraskande nog fungerar som datamaskiner, det vill säga tänker i en vid bemärkelse.

För de flesta låter detta som dålig science fiction. Orsaken är enkel. Växter saknar, i motsats till djur, ett centralt nervsystem, och borde därmed sakna förmåga att aktivt lösa problem.

Men det finns också en mer djupliggande orsak till att tanken låter så främmande, vår ovana att använda oss själva som måttstock på allt annat levande. Vi har svårt att föreställa oss någon form av beräknat agerande hos varelser utan hjärnor.

Nu kanske det är dags att tänka om.

I växternas fall handlar det om att så effektivt som möjligt öppna och stänga de sk. klyvöppningarna, stomata, på bladen. Det är via klyvöppningarna som plantan tar upp koldioxid, men det gäller att göra det på rätt sätt, så snabbt som möjligt och vid rätt tidpunkt. Annars går livsviktig vattenånga förlorad genom öppningarna.

Genom en fingranskning av bladen kunde Peak och hans kollegor upptäcka ett mönster. Mönstret liknade distribuerad beräkning. Öppningarna vidgades och slöts fläckvis på bladet, enligt en viss hastighet och på ett systematiskt sätt som föreföll uttänkt.

Forskarna skriver i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS att de enskilda öppningarna agerar som datorer, hela tiden medvetna om vad de omkringliggande öppningarna gör för något. Om de ska benämnas tänkande går kanske att diskutera, men exemplet visar ändå att växter inte är fullt så passiva som vi inbillar oss.

normal

Många experiment har gjorts som visar att vi med en god andlig miljö kan påverka tillståndet hos växter. Och att en viss psykisk kontakt med växter kan upprättas. Visserligen inte på samma vis som med en människa, men ändå...

Dessa experiment syftar till att samla konkreta bevis. Men också utan bevis vet många av oss att det är möjligt att påverka växter genom tankar.

Ett experiment har t.ex. gjorts med två olika slags musik som spelats i växternas omgivning: barockmusik och hårdrock. De av Bach omvärvda växterna växte i riktning mot högtalaren, under det att växterna i popmusikrummet böjde sig bort från musiken. Ett experiment som är lätt att prova själv...

Man har gjort diverse experiment i syfte att bygga upp en sorts elektronisk kommunikation med växter. Det enklaste provet görs med en lögndetektor, en apparat som reagerar på skillnaderna i motstånd i försökspersoners hud. Elektroderna fästs på ett blad på en växt, motståndsskillnaderna förstärks elektroniskt och mäts med en millvoltmeter.

Försökspersonen går lugnt och sätter sig på en stol bredvid växten och försöker att fullständigt koncentrera sig på denna.

När voltmetern reagerar på tankeströmmen kan kommunikationen börja.

Det var även lögndetektor forskaren Cleve Backster använde sig av i sin forskning (på 60-talet) kring växters känsloliv och tänkande. Backster visade med sina experiment att växter inte bara känner och läser tankar, utan även bryr sig om andra levande varelser. Han fick dock inte någon riktig respons för sina upptäckter då de inte kunde bevisas enligt strikt empiriska metoder.

Debatten tog dock ingalunda slut med detta, utan har snarare tagit ny fart. Italienska och tyska forskare har publicerat nyare undersökningsresultat. Dessa resultat visar att växter kommunicerar med varandra samt kan anropa hjälp från andra varelser.

Biologer vid universitetet i Turin har nyligen rapporterat att de har funnit bevis för att växter känner och reagerar på närvaron av bladätande insekter.

Dessutom varnar växterna varandra. De sänder ut en doft som lockar till sig getingar som i sin tur dödar insekterna.

As human beings with the same cosmic potential we can harmonize our souls with nature's essence, and come to know the secret life of all beings, including our brothers, the plants

normal

PSI och växter:

I den mesta av litteraturen om detta vetenskapligt sett något tvivelaktiga ämne har man en tendens att blanda samman två helt olika saker, nämligen å ena sidan människans psykokinetiska inverkan på växterna och å andra växternas egen PSI-förmåga. Det har i alla tider talats om folk med ”gröna fingrar” som kan få vad som helst att gro var som helst, men det är först på senare tid som vissa forskare har börjat studera ämnet, eftersom det nu finns instrument som tillräckligt exakt kan mäta förändringarna i växter.
Ett typiskt experiment utfördes 1963 av Bernard Grad från Montreal. Han försökte mäta naturläkaren Oskar Estebanys inverkan på tillväxthastigheten hos spirande frön. Estebany skulle med handpåläggning och all annan kraft han besatt koncentrera sig på en flaska vatten, medan en annan flaska inte berördes. Grad visste inte vilken av flaskorna Estebany hade ”behandlat” utan vattnade två uppsättningar frön som sedan fotograferades medan de växte. Enligt Grad växte de snabbast som vattnades med det ”behandlade” vattnet.

R.N. Miller sådde gräsfrön i mull och väntade tills deras tillväxthastighet hade stabiliserat sig på 0,006 tum i timmen. Därpå lät han helbrägdagörarna Olga och Ambrose Worrall påverka växterna med koncentration och bön, fast de befann sig 1000 km därifrån. I samma ögonblick som de började be ansåg sig Miller kunna registrera en ökning i tillväxttakten men hjälp av sin elektroniska apparat. Ökningen kulminerade omkring två dygn efteråt och hade då nått upp i 0,052 tum i timmen, det vill säga åtta gånger större än normalt.
Det bör dock påpekas att när mer kritiska parapsykologer, till exempel vid svensken Martin Johnsons parapsykologiska laboratorium, har försökt upprepa denna typ av experiment har de aldrig krönts med framgång.

Under det senaste årtiondet har det talats ganska mycket om new Age-samhället i Findhorn i södra Skottland, som grundades 1962 av paret Peter och Eileen Caddy. Eileen hörde röster, enligt uppgift från växternas ”elementarandar” som hon kallades devas, och växtandarna talade om för henne hur utsäde helst ville sås, gödas och odlas. Peter Caddy följde de angivna riktlinjerna, anlade en mindre trädgård och fick raskt flera ”mirakulösa” resultat, bland annat ett kålhuvud på 18 kg.
Framgången och miraklen fortsatte, Findhornkollektivet blev så småningom världsbekant och flera lantbruksexperter har offentligt gett uttryck för sin häpnad. I dag är Findhorn ett slags kursanläggning där man studerar alternativa livsformer, biodynamiskt jordbruk, självkännedom och holistisk livssyn, och man mediterar dagligen för att uppfånga naturandarnas senast råd och vinkar.