Hem

Jord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 548789, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: alv "Skogsbarn"

Den sortens jord som många växter lever i.

Alias: jord, lera, lerjord, mull och sandjord

normal

Jord består till stor del av mineralpartiklar och organiskt material. Innehållet i jord varierar mycket mellan olika platser och även på samma plats men olika djupt ned i jorden. T.ex. är det mer organiskt material, dvs delar av döda växter och djur, högt upp i jordlagret. En jord som är bra för växter brukar innehålla ca 45% mineralpartiklar, 5% organiskt material, 20-30% luft och 20-30% vatten. Mängderna luft och vatten varierar beroende på hur blöt jorden är.