Hem

Experiment med bön och växt Experiment

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 554604, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Ralph
är en sorts Experiment

Experiment för att se hur bön påverkar växter.

Alias: experiment med bön och växt

normal

En amerikansk prästman, dr Franklin Loehr, har med en grupp, som han varit ledare för, utfört experiment med att bedja över växter för att söka få vetenskapliga belägg för att bönen är en realitet, att den verkar.

1959 gav Loehr ut boken The Power of Prayer on Plants (Doubleday) där han ingående redogör för experimenten.

Bl a följande försök gjordes. Frön planterades i vanlig jord i två olika behållare av vilka den ena vattnades med vanligt vatten, den andra med bönhelgat vatten. Fröna i den senare visade sig gro snabbare.

Man planterade också frön i samma stycke jord och bad positiv bön (vänlig, uppmuntrande, hjälpande) över ena hälften av jordstycket och negativ bön (motverkande, föraktande) över den andra. Resultatet blev talande. Vid ett tillfälle uppenbarade sig till exempel på den positiva sidan sexton skott men bara ett på den negativa. Mot det senare riktade forskarna starka mentala befallningar om inställd växt, och det växte inte vidare. Dess översta del mörknade och förtvinade.

Som bekant lyckas vissa personer ovanligt bra med sina krukväxter, de har tur med blommor. Till detta fenomen har försökts den naturliga förklaringen att en del människor tycker om att prata med blommorna, och de skulle därvid blåsa sin andedräkt på dem och så stimulera blommornas växande. Att detta knappast är förklaringen visar Loehrs experiment, ty där har ju även negativa böner förekommit.

Den kände parapsykologen professor J. B. Rhine hade före Loehr gjort experiment med att bedja över växter, men inte fått några positiva resultat. Loehr menar att den rätta tron på bönens makt kanske inte har funnits hos Rhine och hans medarbetare. Loehr har under sin forskning märkt att tron har betydelse för att bön skall verka.

Rhine visade intresse för Loehrs försök och uppmuntrade honom.

På 40-talet gjorde dr Paul Vasse och hans fru i Frankrike liknande experiment som Loehr och fick positiva resultat.

Dr Loehr menade att eftersom bönen är en kraft som kan ha gynnsam inverkan på levande organismer, borde det bildas bönegrupper som beder för sjuka, men han underströk att bön aldrig får bli den enda metod med vilken en sjuk människa söker bot.

Loehr skrev bland annat att en ledande cancerkirurg berättat för honom om två fall från sin egen verksamhet, där personer som haft cancer i sista stadiet blivit helade, sedan de vänt sig till religionen.