Hem

Reiki Esoterisk energi, Helande, Kanalisera

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 302, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: taz76
Denna text är importerad från /old/psi/reiki.html
är Trobart , Praktiserbart , Upplevbart , Esoterisk energi , Helande och Kanalisera

Reiki betyder ungefär "universell livskraft" och är en gammal japansk healingteknik.

Alias: chokurei, hoshazeshonen och reikihealing

normal

Reiki betyder ungefär mental andlig energi och är en gammal japansk healingteknik. Man använder sig av händerna som fungerar som en kanallänk mellan mottagare och universums helande energier. Reiki arbetar såväl fysiskt som psykiskt och rättar till obalanser och energiblockeringar. Reiki sätter igång en process hos mottagaren som fortsätter en tid efter Reikibehandlingen. Den kan även användas tillsammans med kristallhealing för att förstärka healingen. Reiki fungerar även på djur och växter. Man kan dessutom sända Reiki på avstånd till andra människor, djur, framåt och bakåt i tiden, relationer m.m.


normal

När jag gör healing (enligt Usui-Reiki eller Karuna-Reiki) så använder jag mig inte av min egen personliga energi. Rei = universell, kosmisk - Ki = livskraft, samma som Prana eller Qi, Che. För mig är det den grundläggande energin i universum. Enligt mig så existerar universum därför att universum vill existera, och denna livskraft, skapandeglädje och enorma vilja är Reiki. Reiki kanaliserar man. Dvs, istället för att ge av sin egen livskraft (sin egen personliga ki, che, prana... ) så ger man av universums. Den som finns runtomkring oss hela tiden.

I början av en behandling så tonar jag in mig på klienten. Detta innebär att jag lägger mina händer på klientens huvud och försöker uppleva klienten innifrån. Att känna det som klienten känner i sig själv, att uppleva hur det är att vara i klientens kropp, att uppleva kroppen, att se kroppens olika organ i mig själv och känna dem. Men ärligt talat är det själen jag är bättre på, själens tillstånd - minnen, tidigare liv etc. Kroppen är trögare, men det brukar gå ganska bra att känna in den också. Övning ger färdighet. Detta ser och upplever jag inom mig själv. Det är inga vibrationer eller någonting, utan jag ser bara de organ eller kroppsdelar som det är problem med. De jag inte ser, är helt OK. Nu kan man ju fråga sig varifrån dessa bilder, eller upplevelser kommer ifrån. Jag ser det som ett samarbete på ett telepatiskt plan. Jag går in i mitt undermedvetna och upplever det som alla människor egentligen upplever i sitt undermedvetna, men som kanske inte så många (än så länge) kan uppleva medvetet. Jag gör mitt undermedvetna till mitt medvetna. Där finns kontakt med allting omkring oss.

När jag då har identifierat gamla trauman som har satt sig i kroppen, eller bara ser problemområdena rakt av utan att ha tagit in orsaken till dem, så börjar jag själva energikanaliseringen. Jag öppnar upp mot Reiki, helt enkelt. Ber att universum låter Reiki komma in i min kropp och flöda ut mot klienten. Klienten tar nu emot den energin som klienten behöver. Jag gör ingenting, jag bara låter det flöda genom mig. Jag kan hjälpa till att ge extra knuff genom att bestämma vad den ska göra, skicka färger etc. Men jag behöver inte göra det. Jag kan vara helt passiv och låta den flöda utan mer medverkan från min sida än att jag för mina händer över klienten. Det är inte jag som sänder energin, den kommer igenom mig. Den dras igenom mig av klienten. Av klientens själ, kan man säga.

Det som energin gör är att den fyller på den personliga Qi, prana eller che som alla människor har. Men den kan vara svag i vissa områden, det kan finnas en obalans i kroppens energisystem. Enligt österländsk medicin så har ju kroppen meridianer, detta används bl.a av akupunktur, zonterapi, shiatsu mfl. Obalans i energifälten sänker kroppens styrka och gör oss mindre motståndskraftiga mot sjukdomar. Genom Reiki så aktiveras och stärks kroppens egna healingförmågor.

Detta går bra att göra rent telepatiskt genom visualisering. Jag behöver inte göra det med händerna direkt på. Det är ovanligt att jag känner direkt i händerna, mina upplevelser finns vid tredje ögat. Händerna brukar inte kännas något speciellt för mig. De kan kännas mer speciella för klienten (varma händer etc.), detta är helt individuellt beroende på vilken känslighet för energier som man har utvecklat i sin kropp.

Nåja, detta var lite om Reiki - som många idag utövar. Det är inte svårt alls. Det sker ganska automatiskt... Enkelt och bra. :-) Lat som man är...


normal

Reiki på distans

Att göra en fjärrhealing med genom Reikis metod är enkelt. Man behöver dock vara initierad i andra graden, då symbolerna inte säga ha någon effekt innan dess (men prova ändå, det skulle kunna fungera).
Börja med att upprepa namnet på den du ska skicka energi till tre gånger. Du kan även lägga till vad du skickar energi till. Meningen skulle kunna formuleras ungefär; Jag skickar Reiki till Olas knä eller enbart Jag skickar Reiki till Ola. Man skulle också kunna säga att man skickar energi snarare än reiki.
Teckna sedan choku rei tre gånger. Efter det tecknar du de två övriga kraftsymbolerna och upprepar namnet på de båda tre gånger. Efter de både tecknar du choku rei (tre gånger) för att förstärka effekten.
Antingen sitter du bara och känner in personen och mentalt försöker lösa blockeringar, eller så har du någon form av symbol för personen i fråga. Du kan använda ditt knä och ditt lår för att symbolisera personens kroppsdelar (själva knät blir då huvudet, och sedan går du neråt längs ditt eget lår för de andra kroppsdelarna). Du kan också rita en enkel bild på kroppen.

När du är klar uttalar du tack reiki tre gånger för att avsluta. Du skulle också kunna använda uttryck som tack gudomliga energi.

normal

Det börjar mer och mer dyka upp en vilja för att sprida Reiki gratis i så stor utsträckning som möjligt. Många mästare anser att det är allas rätt att kunna använda denna energin och att du inte ska betala för något som finns inom dig!

Det finns en väldigt bra sida där reikimasters erbjuder initieringar i många olika metoder (usui, karuna, kundalini, reiju, Tera-Mai osv).

Ett underbart initiativ för att sprida olika healingmetoder.

Intresserad?
Läs mer på: http://www.sharereiki.org
(sidan är på engelska)

normal

Distansreiki - varför suspekt?

Jag har fått många frågor om Reiki på distans. Det finns många förutfattade meningar. Och mycket skepticism. För mig är distansreiki precis lika naturlig/verklig som fyskisk kontaktreiki.
Men många kan inte förstå hur det fungerar och många kräver att man förklarar HUR det fungerar. Som om det vore något konstigt.
Och frågor om hur man kan göra initieringar på distans...

Varifrån kommer kraften? Från en healers händer enbart? Eller hämtar en healer den från universum? Åtminstone jag hämtar den från universum. Jag ber till mina Reikiänglar och jag ber om kraften innan jag ska hela. Jag får vänta några sekunder och snart känner jag värmen och de bekanta kittlingarna i mina händer. Det är energin som når mig - energin som jag har fått i uppgift att förmedla.

Ovanstående bör duga för att förklara hur man healar och gör initieringar på distans.

Jag har gått mina kurser - grad 1 och grad 2 på distans. Jag har fått utmärkt vägledning via telefonsamtal med min master - SolKarina. Under samtalen har jag haft tillfällen att ställa frågor och komma med funderingar. Men jag har inte haft så många frågor eftersom utbildningen har gått som på räls. Varje kurs har varat några veckor och jag har haft tid att läsa manualer, öva på Reiki, fundera, meditera och öva på symboler. För mig har den tiden varit otroligt viktig. Jag vill ha tid på mig att smälta nya kunskaper. Och särskilt om det ska leda till att jag arbetar med människor i kris.

Kanhända var jag själv lite skeptisk när jag skulle ta emot min första initiering från SolKarina. Men det var just denna som övertygade mig om att det verkligen fungerar. Kanske är jag mer intuitiv och känslig för kroppssensationer än många andra. Det vet jag inte. Jag vet bara att jag fick en stark upplevelse som jag sedan kunde diskutera med SolKarina både i telefon och via mail.Om inte SolKarina varit den trygga person hon är kanske jag skulle ha
blivit skrämd av den totala kraften som strömmade genom min kropp. Men jag hade fått en mycket bra information om vad som skulle kunna upplevas och blev därför glad att jag kunde få känna att någonting verkligen hände. Därefter var mitt liv förändrat. Ingenting var sig
mera likt. Och jag befann mig plötsligt mer i verkligheten än jag någonsin hade gjort. Och mer full av liv än någonsin. Kanske är jag priviligerad. Det vet jag heller inte - jag vet bara att Reiki är en av de största och viktigaste förändringar som kommit till mig i det här livet.

Hur var mitt liv innan Reiki då? Jag var fylld av ångest och oro som var totalt irrationell. Jag visste inte var ångesten kom ifrån. Och jag förstod inte varför jag hade tvestjärtar i magen. Jag visste ingenting om Chakran. Ingenting om hur känslor förmedlas till mig via solarplexus.

När jag började lära mig Reiki förstod jag att jag var som en katalysator som tog in andras känslor. Det kunde röra sig om både glädje, ångest, rädslor, brustna hjärtan och aggressivitet. Reiki gav mig kraftsymbolen till skydd. När jag inneslöt mig själv i den och det vita ljuset nådde andras ångest inte in till mig som den forna smärta jag nyss hade känt. Jag fann mig själv gå leende framåt i livet. Och jag kunde ge mig själv mycket Reiki och det gjorde jag
mycket ofta i början - speciellt till solarplexus, där mina smärtor bitit sig fast.

Skräckhistorierna
Dessa kom till mig, mer eller mindre, som en chock. för mig var/är Reiki bara godhet. Hur skulle den kraften kunna skada. Jag kom i kontakt med Reikielever som ansåg sig ha blivit helt förstörda i nerverna av Reikiinitieringarna. De var översköljda av ångest och panikattacker, hjärtklappning, smärtor och till och med hade någon gått in i psykos. Någon ansåg sig ha förlorat kontakten med
verkligheten. De var uppskrämda och förvirrade. De hade sömnproblem och utbrändhetssymptom.

Samtliga vidhöll att detta hade hänt vid initieringarna.
Och.... Samtliga hade gått snabbkurser i Reiki över en helg. Det värsta exemplet var en kvinna som hade gått grad 1, 2 och 3 över en enda helg och utan vidare vägledning. Och jag - med grad 2 skulle stå där och stötta, hjälpa och trösta en healer med högre grad än jag själv...!!?? Man tar sig för pannan.

Psykos
Varför skulle en Reikinitiering aktivera en psykos? Psykoser ligger ofta latent i en människas hjärna och väntar på utlösande orsaker. Ett exempel kan vara överansträngning.

Grubblerier och utbrändhet är andra riskfaktorer. Att få en Kundaliniresning utan trygg ledning kan liknas vid en panikattack. Det är viktigt att veta vad som händer.

Att meditera kan få vissa individer att gå in i psykoser. Men det är inte Reiki som är problemet. Det är ens egen oförmåga att hålla isär de olika världarna. Och en psykos behöver inte alltid vara en negativ upplevelse heller. Ibland öppnar den dörrarna för vidare kunskaper.

Men jag anser att det är extremt viktigt med en trygg ledning.
Man bör inte, på egen hand, roa sig med meditationer som startar en Kundaliniresning.

Kundalini aktivieras vid initieringarna. Men kan även aktiveras via olika former av meditationer. Frågan är om folk vet hur de ska hantera kraften...

Kundalini tycks skrämmande för människor. Kundalini är för mig livskraften. Utan kundalini finns inget skapat och inget liv.
Kundalini bor i rotchakrat. Det är den sexuella kraften - vad vore livet utan den? INGENTING!

Grundläggande drifter i människan (ex sexualitet) ska inte förnekas utan användas i omvandlad form att befrämja människans andliga utveckling. Kundalini är en gren i Tantra. Det är en grndläggande och djurisk sexualitet. Den fyller kvinnan med sexuell åtrå under de fertila dagarna av menstruationscykeln. Kundalini guidar kvinnans instinktiva sexuella beteende när hon förenas med en man. Ex. rytmiska höftrörelser och vaginal kontraktion för att underlättar spermiers flöde vidare så att arter kan bevaras

Hur sänder vi Reiki på distans och hur vet vi att den når fram?
Vi använder oss i Reiki2 av ett antal symboler, bland annat distanssymbolen och kraftsymbolen. vi behöver en adress, men om vi inte har en så når reiki sitt mål ändå. Ki vet vart den ska. Det finns många sätt att heala på distans. Ibland vet man var problemet
finns och då kan man fokusera extra på det chakrat. Jag använder mina ben för att känna in patientens olika chakran. Nästan alltid får jag en känsla av kyla på ett speciellt ställe och då skickar jag in extra kraft tills området blir varmt. När jag sedan diskuterar saken med min patient stämmer det alltid överens. Den feedback jag får av mina patienter är vad som övertygar mig om att jag är på rätt väg.

Mina rekommendationer:
Om du vill lära dig Reiki - sök upp en master som är seriös och inte enbart ute efter att göra snabba, enkla pengar. Det är viktigt att det känns rätt när du pratar med din blivande master. Åk inte bara iväg på en kurs utan att ha varit i åtminstone telefonkontakt med
läraren först.

Jag rekommenderar naturligtvis utbildning på distans. En kort kurs över en helg är ingenting som skulle passa mig. Men vi är naturligtvis olika.

normal

Vad är reiki?

Reiki är en altivernativbehandling där man lägger händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande förmågan hos människan. Behandlingen utförs under ungefär en timme när man ligger påklädd på en behandlingsbänk i en lugn miljö.

Reiki bygger på den gamla österländska filosofin om en livsenergi som genomströmmar allt levande. Det finns olika typer av kienergi och reiki är den sorts ki som upprätthåller harmonin i universum och återställer den perfekta harmonin, där man aktiverar reiki.

Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige, och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter utifrån, även om man inte tror på en övernaturlig kraft, och därför är bra att använda för stressreducering.

Ki-energin genomströmmar alla sorts material. När man lärt sig reiki flödar livsenergin kraftigt genom händerna, även i andra sammanhang än när man ger en behandling. Man kan vara i en folksamling och plötsligt uppleva hur det hettar i händerna.

När man börjar att ge sig själv reiki börjar med tiden denna högfrekventa livsenergi att genomströmma varje cell i kroppen mer och mer, och du börjar att utstråla mer livsenergi och helande även till din omgivning.

Reiki omsluter kroppen och kan kännas som en varm behaglig sommarvind när man ger sig själv behandling. Vårt yttre energifält förstärks.

Vi får mer kraft att börja helas både fysiskt och själsligt. Själen börjar att läka själsliga sår, som hindrar livsenergin. Detta helande påverkar i sin tur den fysiska kroppen, som börjar att kunna transformera större mängd livsenegi. Du kan känna dig lätt, med en djup avslappning och balans efter en tids regelbunden reikibehandling. Det är en bra möjlighet att ta itu med det du vill i ditt liv.

Den helande kraften i sig äger vi inte och den kommer inte från oss men vi är en del av den.

- Reiki är den dimension av harmoni som alltid finns omkring oss,

- En karta över Universums perfekta balans!

- Där man riktar sin uppmärksamhet, där aktiveras Reiki. Det kan vara områden, djur eller människor.

- Ren kärlek, ren ande...En ren livskraft!

När är reiki bra?

Speciellt läkande har reiki visat sig vara för dig som...

* Vill sänka stressnivån i ditt liv.

* Vill ha balanserad hälsa; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

* Vill hitta kraften i ditt liv och dina dagliga situationer genom Reikis livnadsprinciper.

* Vill ha en verksam teknik för din personliga utveckling och tillväxt.

* Vill förbättra och stärka ditt självförtroende.

* Vill utveckla kreativitet, minne och intuition. (Jag har sänkt mitt sömnbehov med ungefär en och en halv timme genom att reiki också ger koncentrerad sömn!)

I japan beskrivs livskraften som Ki, i Kina som Chi och i Indien som Prana. Man anser att det är en energi som finns i allt levande. Jag personligen tror att Ki är den energi som auran är gjord av. Har man stark ki har man också stor aura. Den kan förändras beroende på hur man mår. Den del av auran som syns och förändras på det här sättet brukar jag kalla energiauran.

Kienergi i sig kan inte hela. Det beror på hur ki aktiveras i kroppen om man blir helad eller inte. I den österländska filosofin finns det många olika sortes ki, till exempel mänsklig ki, platsers ki, väder-ki mm. Ki kan vara Yin eller Yang. Rei-ki är den sorts ki som man anser upprätthåller balansen i universum.

Inom QiGong finns en healingtradition där man riktar energi för att hela, och det finns många berättelser om Qigongmästare som har förmågan att rikta ki, stärka andra människors ki och förändra saker i omgivningen. (Reiki har inte sin grund i Qigong, utan står faktiskt ideologiskt närmare till exempel Aikido. Mikao Usui som skapade reiki i början på 1900-talet var nära vän med grundaren av Aikido, och de använder till exempel båda samma kraftsymbol och vissa mantran för att stärka sin inre ki.)

Alltså för att förenkla kan man säga att rei är kartan för helandet och den perfekta harmonin och ki är bränslet som behövs... Så brukar jag förklara skillnaden mellan reiki och vanlig ki.

Tankekraft är också en form av riktad energi. En definition på magi är att vilja påverka någon mot ett visst syfte, med just tankekraft. Det är inte detsamma som reiki, eftersom man i reiki använder universums karta över balansen.

Om man till exempel använder reiki till något man själv tycker är det bästa, till exempel att någon ska få en bättre kärleksrelation då är det mer magi än att rikta reiki och att tänka sig att reiki skapar den perfekta harmonin och det bästa för alla inblandade oavsett vad det är. Det är mer etiskt riktigt att inte bestämma över reiki, för reiki ger den högsta möjliga överblicken, som vi inte själva har.

Jag tror inte att reiki är något magiskt redskap efrtersom vi inte själva kan veta eller styra hur helandet eller harmonin ska aktiveras. Men om man använder ordet magi i definitionen som fantastiskt, ett mirakel, så tror jag det också, att reiki är som en sorts magi som inte styrs av våra naturlagar.

Reiki är den kraft som upprätthåller världen. När vi riktar vår tanke mot reiki är det den kraften vi får tag i, oavsett vad vi kallar den.

Det finns olika sätt som man kan uppleva reiki på.

En del upplever reiki som en värme, till och med brännande värme, som kommer inifrån när man lägger händerna på det ställe som behöver reiki.

En del upplever reiki som inre bubblor, som sockerdricka eller som porlande vatten som flödar och vitaliserar kroppen inifrån.

När man ger reiki till sig själv och andra kan det kännas som mjuka vågor av energi som strömmar genom händerna. Man känner en mjuk och harmonisk energirörelse, varmare eller kallare beroende på vad kroppen behöver.

Reikienergin genomströmmar alla sorts material. När man lärt sig reiki flödar livsenergin kraftigt genom händerna, även i andra sammanhang än när man ger en behandling. Man kan vara i en folksamling och plötsligt uppleva hur det hettar i händerna.

Med tiden börjar denna högfrekventa livsenergi att genomströmma varje cell i kroppen mer och mer, och du börjar att utstråla mer livsenergi och helande även till din omgivning.

Reiki omsluter kroppen och kan kännas som en varm behaglig sommarvind när man ger sig själv behandling. Vårt yttre energifält förstärks.

Vi har mer kraft att börja helas själsligt. Själen börjar att läka själsliga sår, som hindrar livsenergin. Detta helande påverkar i sin tur den fysiska kroppen, som börjar att kunna transformera större mängd livsenegi.

Du kan känna dig lätt, med en djup avslappning och balans efter en tids regelbunden reikibehandling. Det är en bra möjlighet att ta itu med det du vill i ditt liv.

Reikis historia och vilka olika reikigrenar som finns i Sverige

Berättelsen om Reiki har förts fram till modern tid genom muntlig tradition, från lärare till elev. Därför finns det mycket om Reiki berättades för några år sedan som senare forskning har visat inte stämmer, allt ifrån grundarens liv till vad Reikienergin är. Här skriver jag ner en del av den senaste forskningen och finns i flera nyare reikiböcker. Mycket finns också att läsa på internet.

Reikilegenden säger att grundaren var en kristen munk som reste runt världen i sitt sökande efter helandets gåva och tog en doktorsexamen i teologi vid ett universitet i Chicago. Det finns heller inget som tyder på att Reiki har ett tibetanskt ursprung. Tibetanska mästare skulle inte heller stödja systemet med att man i väst blir initierad för att få helande kraft, och inte i samband med pengar.

Reiki som behandlingsmetod har sin fördel i att formen är enkel och beprövad, men energin är ju en och densamma, den livskraft vi alla har omkring oss.

Ordet Reiki är ett vanligt ord i Japan som ungefär betyder healing och det som vi i väst kallar för Reiki, kallas i Japan för Usui Shiki Ryoho - Usuis metod för naturligt helande. Det står på diplomen man får i Reiki.

R eiki som behandlingsform utvecklades av Mikao Usui, (1875-1930) en buddhistmunk och mystiker. Han är född den 15 augusti1865 i byn Yago i Yamagata distriktet i Gifu prefektur i Japan. Man tror att han började på en Tendaibuddhistisk skola när han var 4 år och att han kom från en rik familj som hade råd att skicka sin barn till skola. Hans undervisningsplan inkluderade medicin, psykologi och religion.

Eventuellt blev han sekreterare hos Shinpei Gotos (Mr.Goto blev senare borgmästare i Tokyo) överhuvud för hälso och välfärdsdepartementet i Tokyo. Kontakterna som Usui sensei fick hjälpte honom att bli en framgångsrik affärsman. Usui Sensei var också medlem av Rei Jyutu Ka, en metafysisk grupp som försökte att utveckla psykiska förmågor.

Under den här perioden studerade också kiko, den Japanska versionen av qi gong. Usui fann att man var tvungen att först bygga upp sin egen livsenergi för att sedan kunna överföra energin när man ger healing. Jag följer denna tradition på mina reikimästarutbildningar, då en del av utbildningen innehåller energihöjande träning, som man gör minst en gång i veckan under några månader för att kunna överföra mycket livsenergi. Året 1914 var Usui´s affärsliv under nedgång. Han ägnade då mycket tid med att meditera på kraftpunkter på berget Mt. Kuramasom är känt som ett heligt berg inom Tendaibuddismen.

Tendaibuddhisternas högkvarter ligger än idag på Mt.Hiei . inte långt från Kurama- Kurama var inte den vanliga platsen för deras meditationer, men det är troligt att just denna meditation där han fick sin energi-kick snarare hade något med hans träning i Martial Arts (stridskonst) att göra. Han anmälde sig till en 21-dagars meditationsretreat, Isyu Guo, där det ingick fasta, meditation, chanting (mantran som man sjunger) och bön, som Tendaibuddhisttemplet i närheten ordnade.

På Mt Kurama finns ett vattenfall där människor mediterar stående för att öppna kronchakrat och ta emot livsenergi.

Det var under Isyu Guo träningen som Usui fick sin upplevelse av att den universiella helande livskraften. Man kan tänka sig att fastan, ensamheten, den fysiska påfrestningen och fokuseringen på meditation öppnade vägen för det som man kallas transcendens upplevelse, en andlig upplevelse. Efter en sådan upplevelse är man inte densamme och man ser annorlunda på livet och döden.

Upplevelsen förändrade hans liv.

(Det finns en berättelse att han under sju år efter upplevelsen arbetade på ett fattigkvarter och gav healing men det är troligen inte sant. Den här historien om de 7 åren I fattigkvarteren är helt okänd i Japan och en konstruktion av Takata.)

Reiki idealen var viktiga för Mikao Usui, och år 1925 initierade han initierade Chuiuju Hayashi, en tidigare sjöofficer och läkare. Han lärde honom symbolerna som finns inom reiki och lärde honom att göra ceremonin för andra människor. Reiki som praktiseras idag med olika steg och initieringar är inte det som som Usui ursprungligen använde.

Hayashi var mer intresserad av de kliniska resultaten av reiki istället för de andliga. På det sättet kom det sig att mycket av den ursprungliga filosofin i reiki aldrig blev känd i västvärlden.

Chuiujo Hayashi

Hayashi var 47 år när han initierades i Reiki. Han fortsatte att utveckla Usui system för helande och öppnade en Reikiklinik i Tokyo där han förde detaljerade register över de behandlingar som gavs. Han använde denna information för att skapa standard positionerna och undervisningssystemets tre olika grader samt initieringsprocessen. Hayashi var metodist (kristen) och därför var han inte så intresserad av den buddistiska filosofin. Som en hjälp att meditera fick han reikis kraftsymboler, som var visuella hjälpmedel för att bli van vid reikienergin. Symbolerna användes inte innan dess, utan var en hjälp för att han skulle lära sig filosofin lättare.

Reiki kommer till västvärlden 1938

Fru Hawayo Takata

Hawayo föddes i 24 december 1900 på ön Kauai på Hawaii av Japanska immigranter och hennes far arbetade på sockerfälten. Takata arbetade mycket hårt när hon växte upp och giftade sig senare med revisorn på plantagen där hon arbetade, Saichi Takata, och de fick två döttrar. I oktober 1930 dog Saichi när han var 34 år gammal och för att kunna försörja familjen fick hon arbeta mycket hårt och vila lite. Efter flera år så utvecklade hon allvarliga buksmärtor, dåliga lungor och fick till slut ett nervöst sammanbrott.

Inte nog med detta så dog hennes syster och hon måste resa till Japan dit hennes föräldrar flyttat för att ge dem det dåliga meddelandet. Hon tog ett ångfartyg och hennes svägerska följde henne.

Under sin tid i Japan blev hon sjukare och hon uppsökte sjukhuset och det visade sig att buksmärtorna berodde på att hon hade en tumör. Efter att ha vilat i flera veckor så var hon redo för operation. Min första reikimästare berättade denna fascinerande berättelse om hur hon blev helad och lärde sig reiki.

På sjukhuset innan operationen hörde hon en röst upprepa inom sig: Den här operationen är inte nödvändig. Den här operationen är inte nödvändig. Hon hade aldrig hört en röst tala till henne på det sättet förut och hon undrade om hon vågade lita på rösten. Då upprepades meddelandet inom henne en tredje gång och nu högre. Det var så ovanligt och så fängslande att hon virade ett lakan runt sig själv och bad att få tala med doktorn.

När doktorn äntligen kom så frågade hon om det fanns något annat sätt som hennes problem kunde lösas på. Doktorn kände till Dr. Hayashis Reiki klinik och berättade för henne om den. Hon åkte dit och började hon få behandlingar. Två Reikihealers skulle behandla henne varje dag. Hon hade inte hört talas om Reiki tidigare och visste inte vad det var. När de gav henne behandling kunde de känna var hon hade problem. Deras diagnos stämde väl med läkarnas på sjukhuset och det imponerade på henne och gav henne förtroende. Värmen från deras händer var så stark att hon trodde de använde någon form av instrument. Hon såg sig omkring men såg inget.

När hon såg de långa ärmarna på kimonon som de bar så trodde hon att hon funnit var de gömde instrumenten. Hon grabbade tag i ärmarna men fann inget. Då berättade han om Reiki och hur det fungerade.

Fru Takata fick dagliga behandlingar och blev bättre och bättre och var fullständigt botad inom 4 månader.

Imponerad av resultaten ville hon lära sig Reiki. Det förklarades att Reiki var Japanskt och skulle stanna i Japan. På den tiden var det bara män som lärde sig reiki. Fru Takata talade med kirurgen på sjukhuset och övertalade honom att fråga Dr Hayashi att ge tillåtelse för henne att få lära sig Reiki. Eftersom Dr. Hayashi fru Takata var så envis beslöt han att det skulle bli hon som fick lära sig Reiki. Under våren 1936 fick fru Takata första graden i Reiki. Hon arbetade med Dr. Hayashi på hans reikiklinik i ett år och fick sedan den andra graden i Reiki.

1937 återvände fru Takata till Hawaii. Hon inbjöd Dr. Hayashi och hans dotter för att etablera Reiki på Hawaii. Vintern 1938 initierades Hawayo Takata till Reiki Master och hon var den trettonde och sista Reiki Mastern som Dr. Hayasho initierade. Mellan 1970 och 1980 initierade hon 22 Reiki Masters.

Wanja Twan

En av de som Takata initierade var Wanja Twan som bor i USA men har sina släktingar i Sverige. Hon förde Reiki till Sverige på 80-talet. Takata avled den 11 december 1980. Takata undervisade i Reiki muntligt och lärde ut lite olika för varje elev, men skrev ner kraftsymbolerna innan hon dog på ett papper. Dessa har jag på hemsidan. Takatas barnbarn Phyllis Furumoto är idag ordförande för Reiki-Alliansen, en reikiorganisation för reikimästare. Jag utbildade mig först inom reikialliansen, men det är en rätt stel organisation, med krav på att man ska hålla en hög kursavgift och där man egentligen inte lär sig så mycket.

normal

Rei/Ki-kraft - en livsstil

Reiki-healing ses av utövarna som ett komplement till vanlig sjukvård.
Vi har alltid använt våra händer spontant för att hela och hjälpa våra medmänniskor. Det är genom beröring (utsöndrandet av oxytocin) och medkänsla (Karuna) den helande inverkan på oss visar sig.
Vi har alltid instinktivt känt till detta. Om vi får ont när vi slår oss, ramlar eler dylikt, så lägger vi automatiskt en handendet onda stället.

Rei betyder själ - Ki betyder livskraft! Alla naturfolk har genom tiderna använt sig av denna kraft och energi; denna kraft som vi kallar Ki/Chi. Urinvånare, kloka gummor och gubbar använde sig av denna kraft oavsett vad vi har kommit att kalla den genom århundradenas gång.
Allt ifrån att stilla blodflödet vid sår, läka sår, ta ned feber, huvudvärk, benbrott, etc.. Ki-kraften genomströmmar alla sorts materia.

Reiki är ett allmänt ord för healing i Japan där begreppet kom att börja nyttjas. Ki-kraften heter olika i olika kulturer, som t.ex. i traditionell kinesisk medicin Qi, i de vediska skrifterna Prana.
Om vi lär oss att lyssna till Reiki, så lär vi oss att leva helt närvarande i nuet och släppa all oro och stress.

Vid en Reikibehandling lägger man händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande förmågan hos människan.
Man ligger fullt påklädd med en filt över sig. Man brukar alltid börja med att lägga händerna över ögon, tinning, bakhuvud, hals, axlar, bröstkorg ner till mage, ben och fötter. Sedan får man vända på sig och fortsätter uppåt till ryggen. Reiki ges inte bara till den fysiska kroppen utan påverkar och samspelar med andra energier i bl.a. chakran och auran etc.

En förnimmelse av värme, kyla, eller en pirrande känsla eller så känner man ingenting, är vanliga erfarenheter och det är helt ok. Reiki balanserar energierna. Rei/Ki-kraften är universell som terapeuten förmedlar till vederbörande ifråga. Terapeuten kan aldrig bota, utan hjälpa, stödja, fylla på med livsenergi. Det är du själv som genom att du villigt mottager hjälp, kan läka dig själv. Reiki är kärlekens helande kraft!

Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige. Reiki kan inte ge negativa verkningar eftersom Reiki är positivt helande energi. I flera länder som USA, Norge och England praktiseras Reiki på sjukhus av sjuksköterskor, läkare och terapeuter.
Alla har en helande förmåga.
Ju fler som använder den, desto bättre värld får vi, fylld av kärlek och ljus!
Reiki är inte bara en behandlingsmetod utan en livsstil, en vilja att hela och göra gott i sin vardag.

normal

Reiki Terapeuternas Riksförbund har tre olika Reikinivåer
FritidsReiki den som praktiserar Reiki på fritiden och har gjort mindre än 50 Reikibehandlingar
FriskvårdsReiki den som gjort minst 50 Reikibehandlingar
Medicinsk Reiki - för hälsa och sjukvård
Reikiterapeuterna arbetar uteslutande med forskning och dokumentation på Reiki och att kvalitetsäkra utbildningar.
http://www.reikiterapeuterna.se