Hem

Sei he ki Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143951, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: magic wolf
är en sorts Symbol

Kraftsymbol i Reiki

Alias: sei he ki

normal

Användning

Sei he ki är den mentala/känslomässiga symbolen. Sei he ki hjälper personen den görs över att se klarare vid rädsla, oro, ilska eller depression. Du kan också använda den för att se klarare själv.
I och med att Sei he ki är den känslomässiga symbolen kan du använda den för bättre flöde i relationer till de som omger dig i din vardag. Om ett problem uppstår kan energin i Sei he ki hjälpa till att göra det bästa av situationen
Den mentala aspekten kan du använda för ökad kreativitet samt för att lättare minnas det du läser och vill lära dig.

normal

Gammal symbol som används inom zenbuddhismen i Japan. Energivibrationen balanserar höger och vänster hjärnhalva. Vår tanke och känsla. Symbolen används inom reiki för att arbeta med omprogrammering och insikter på själsnivå.