Hem

Zen Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 8854, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Macdjerf
är Lära

En japansk utveckling av buddhismen som historiskt sett är förknippad med motsvarigheten Chan i kinesisk buddhism.

Alias: zen

normal

En japansk vidareutvecklad form av buddhismen, allmänt förknippad den kinesiska buddhismen (Kin. Chan) vars huvudsyfte är att uppnå insikt om den egna sanna naturen - självinsikt (Jp Satori även Kensho).

Den japanska traditionen bygger på överföring och verifiering av Självinsikten genom en Zenmästare utan särskilda skriftstudier, med minimalism. Under århundradenas gång har man tummat på detta förhållande.

Zen har i Japan två huvudsakliga grenar i vår tid, Rinzai Zen och Soto Zen. Skillnaden mellan dessa grenar är zazen, hur man uppfattar att självinsikten nås; Rinzai menar att den uppstår plötsligt och Soto att den uppstår gradvis. Dessa två perspektiv inverkar på hur man praktiserar Zen. I Rinzai-skolan bearbetar man sitt inre med en meditation särskild frågeställning (Jp Koan, egentligen Kin. Kung-An "Offentligt dokument) som han erhåller av en Zenmästare (Jp Roshi), som för den utomstående kan verka paradoxal. I Soto-skolan fokuserar man på meditationen (Jp Zazzen)som syftar till att nå gradvis klarhet uppnå genom självinsikt. koncentration, Det t.ex. finns på även andetagen, andra eller varianter genom av en Zen-skolan tankeparadox, de en flesta så av kallad dessa koan. har ett jämfört med Rinzai och Soto begränsat antal medlemmar.

normal

Vad är Zen?

En bekymrad ung fisk simmade upp till havets kloke gamle. Folk pratar så mycket om något som kallas havet sade den, men vad är detta hav?

Havet är det som finns runt omkring dig svarade den gamle.

Den yngre fisken frågade oroligt: Men varför kan inte jag se det?

Den äldre fisken svarade lugnt: Havet är inom dig och utanför dig. Du föddes i havet och du kommer att i havet. Havet omsluter dig, precis som din egen hud.

Fiskarna glömmer att de lever i sjöar och floder, människorna glömmer att de lever i Zen.