Hem

Satori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151933, v3 - Status: normal.

Insikt om tingens natur. Insikten är ett tillstånd hos den upplyste som aldrig kan nås genom strävan, utan genom stillasittande meditation.

Alias: satori

normal

Satori

If nirvana is not to be found by grasping, there can be no question of approaching it by stages, by the slow process of the accumulation of knowledge. It must be realized in a single flash of insight, which is satori, the familiar Zen term for sudden awakening.

- Alan Watts