Hem

Karuna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142441, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: reikicrille

Karuna är en utveckling av Reiki som gör energin mer direkt och fokuserad.

Alias: karuna

normal

Genom reiki använder man och kan öka flödet av ki-energi. Karuna är en metod för att använda symboler som innehåller en vibrationsfrekvens beroende på vilket mål man söker med helandet. Karuna kan fokusera på olika känslotillstånd. Genom den reiki-initiering man har som ligger i botten så kan man även förstärka effekterna av reikisymbolerna. På så sätt blir karuna reiki ytterligare en metod för helande. karuna är utvecklat av enskilda reikilärare som kanaliserat symboler. Man använder samma tekniker som reiki för att initiera med karunasymbolerna. De har dock inte den grund i buddhistiska traditioner och användet av ki som reiki har. Karunasymbolerna är inte ki-energi.

normal

Systemet Utvecklades av William Lee Rand och andra reikiutövare på

The International center for Reiki Training

Att kanalisera med symboler