Hem

Reiki och Karuna Bok

från nybörjarnivå till mästarnivå

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137895, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är Bok
Behandlar Karuna och Reiki
Publicerad år 1999 01
ISBN 9163077515
Av Matthew Sword
Publicerad av Phantom

En grundläggande bok i reikisystemet och karuna.

Alias: reiki och karuna

normal

Reiki har sitt ursprung ur buddhistiska traditioner som ligger nedtecknade 2500 år bakåt i tiden. Initieringstekniken härstammar från det. Karun är en modern healingmetod där nya symboler kanaliserats in av reikiutövare. Genom den grund man har i reiki kan den ge kraft åt även andra symboler. Mattews bok visar hur en initiering i reiki och karuna kan gå till. Men det finns olika sätt att göra det på och Mattew visar sitt. Boken är ger en fin beskrivning vad reiki är. Samt visar Mattews reikisymboler och karuna symboler.