Hem

Ka Ickefysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 577608, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: oscar_andersson
är en sorts Ickefysisk livsform

Fornegyptisk term för själ, ande, personlighet och energi.

Alias: ka

normal

Ka är människornas livskraft, den är själ, ande, personlighet och energi. Den är också karaktär och identitet. Utan Ka är man en död person.

Ka föds samtidigt med en person och är dess följeslagare genom livet.

Efter döden är Ka den som ser till att man får mat och i övrigt har det bra i sin gravkammare.