Hem

Reikins själ Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428826, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Reiki

En bok om som går på djupet i Reikins metoder och symboler.

Alias: reikins själ

normal

I Reikins själ har djupgående information samlats av tre världskända Reikimasters från olika Reikiskolor. De beskriver grundligt hur Reiki fungerar praktiskt och energimässigt genom djupa analyser av bl.a. Reikitecknet, symbolerna, Reiki i relation till andra livsenergier, de olika handpositionernas effekter och Reiki ur ett vetenskapligt perspektiv. Reiki som en andlig väg får en djupare innebörd bl.a genom redogörelsen för hur Reikiprinciperna tillämpas praktiskt. Författarna presenterar här de ursprungliga Reikitraditionerna, Reikins utveckling i Japan och i Väst, hur Reiki för närvarande praktiseras i Japan och kompletterar med originaldokument. Ytterligare 20 av Usuis ursprungliga och effektiva Reikitekniker, Hayashis healingguide och kejsare Meijis poem blir nu tillgängliga på svenska.

normal

Baksidetext:
Om Reikins själ och språk

Reikins själ är den första boken som skrivits av tre världskända Reikimasters. Aldrig tidigare har tre Reikimasters från skilda grenar och med sådana omfattande bakgrunder förenats för att skriva en bok och delge sina erfarenheter. För att citera föfattarna: Vi beslöt att skriva denna bok tillsammans för att dela med oss av vår kärlek och kunskap om Reiki till varandra och till Reikikretsarna. Det är vår förhoppning att kärleken för varandra och för Reiki kommer att spridas till Reikifolk runt om i världen.

Reikins själ innehåller en stor mängd information om Reiki som aldrig tidigare har samlats på ett ställe. Ett brett spektrum av ämnen sträcker sig från undersökandet av en vetenskaplig förklaring av Reikienergi till Reiki som andlig väg. I boken finner du också den senaste kunskapen om dr Usuis ursprungliga healingmetoder, hur Reiki för närvarande praktiseras i Japan, en analys av den västerländska utvecklingen av Reiki, samt en diskussion om vilken riktning Reikin antas ta i framtiden.

En definition av Reiki ingår, samt kurstablåer, en djupgående analys av Reikisymbolerna och en diskussion om lärare/elev-förhållandet. Kapitlen om dr Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata och andra viktiga personer, kompletterat med originalskrifter gör denna bok till ett viktigt dokument för aktuell Reikihistoria. Ytterligare 20 Usui-Reikitekniker, vilka inte har publicerats tidigare, tillsammans med Hayashis healingguide, fullbordar denna handbok med Reikikunskap.

Alla viktiga aspekter av Reiki förklaras ingående och den senaste kunskapen och utvecklingen, liksom de ursprungliga traditionerna presenteras här.

Ur innehållet:

• Reiki i Västvärlden
• I Takatas fotspår
• Reiki i Japan
• En analys av Reikitecknet
• De sju grundläggande livsenergiernas egenskaper
• Varför människor blir sjuka
• En vetenskaplig förklaring av Reikienergi
• Resan från huvudet till hjärtat och från hjärtat till magen
• Reiki som en andlig väg
• De fem Reikiprinciperna
• Reiki Ryohos fem mål
• Relationen mellan Reikilärare och elev
• Meningen med Reikisymbolerna och mantrana
• Reikins utveckling i Japan
• Dr Usuis Reikitekniker (20 st)
• Healingtekniker enligt dr Chujiro Hayashi
• Förklaring av de enskilda positionernas effekt vid fullständig kroppsbehandling
• Intensifiering av kraften i 1:a graden
• Vandrande på Reikis väg – Att arbeta med livsprinciperna i teori och praktik
• Harmoni mellan alla Reikigrupper
• Reikins framtid

Komplementär/energi-medicin
Secourong Förlag
ISBN 91-973174-2-x
Engelsk originaltitel - The Spirit Of Reiki 2001
Copyright i Sverige av Secourong Förlag 2002