Hem

Akupunktur Alternativterapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 24, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/akupunktur.html
är en sorts Alternativterapi , Praktiserbart , Upplevbart och Trobart
kan vara en del av Shiatsu och Traditionell kinesisk medicin

Kinesisk mångtusenårig metod där man botar/lindrar sjukdomar genom att sticka in nålar av speciell längd på mycket noga specifierade punkter kartlagda längs kroppens meridianer.

Alias: akupunktur

normal

Akupunktur är en alternativ behandlingsform mot sjukdom och smärta. Den har praktiserats i Kina i mer än 2000 år, finns att tillgå även i västvärlden, och i Sverige även i en förenklad metod med enbart sensorisk nervstimulering.

Akupunktur ingår i den traditionella kinesiska medicinen. I kroppen antages det finnas akupunkturmeridianer som förbinder punkterna i huden med organ och subtila tillstånd. Dessa meridianer sägs ibland vara en del av eterkroppen.

Den nutida medicinen har erkänt akupunkturens fungerande för viss smärtlindring. De har visat att nålarna kan stimulera produktionen av smärtblockerande ämnen som endorfin.

Akupunkturpunkterna kan mätas fram till en tiondels milimeter med ett instrument som läser av variationer i hudens elektromagnetiska fält.

Svenska Akupunkturförbundet har idag drygt 300 verksamma akupunktörer i landet. Av dessa krävs minst 3 års utbildning inom traditionell kinesisk medicin (TCM).

normal

Vid akupunktur sticker man en 1-4 millimeter lång nål in i någon av hudens hundratals akupunkturpunkter. Det biologiska som då inträffar är att endorfiner släpps lös, vilket bidrar till smärtlindring. Akupunktur kan även användas vid operationer och vid barnafödande av samma anledning. Syftet med akupunktur är att balansera energin mellan kroppens olika organ.

normal

Akupunkturens historia

Enligt en anekdot uppkom akupunkturen i förhistorisk tid då människor fortfarande stred med pil och båge. När skadade togs om hand fick pilen ofta vridas en aning för att föras ut. Den skadade kunde då ibland uppleva smärtlindring.