Hem

Kinesiologi Alternativterapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 136917, v11 - Status: normal.
Försteredaktör: zalabim
är en sorts Alternativterapi

Alternativmedicinsk metod, genom manuell muskeltestning bedöms stress, obalanser och blockeringar i kroppen -olika behandlingstekniker används

Alias: kinesiologi, kroppsbalansering och muskeltestning

normal

Om Kinesiologi

Kinesiologi är en kombination av behandlingsformer utarbetade i USA.
Genom manuell test av musklernas styrka och spänning behandlar man sedan via träning. Fysioterapeuterna Henry och Florence Kendall lade grunden för denna rörelselära, vilket blir översättningen från grekiskans Kinesiologi.

Med massage, akupunktur, akupressur, stresshantering och avslappningsteknik behandlas patienten.

Kinesiologin uppfanns i USA på 40-talet. Kiropraktor, George Goodheart, upptäckte att det fanns ett samband mellan musklernas funktion och inre organ och körtlar. Han upptäckte att även meridiansystemet påverkade musklerna, vilket kunde avläsas med enkla muskeltester.

Detta är ingen renodlad kinesisk behandlingsform, även om paralleller finns.
Kineserna kallar den ursprungliga livsenergin för chi, som betyder ungefär liksom vinden, i det att den är osynlig men alltjämt kännbar. Det finns många former av chi men alla har samma ursprung-Tao. I naturen kan man möta fem energiaspekter av chi. Förutom jord finns eld (sommar),metall (höst), vatten (vinter) och trä (vår). I dessa element lägger kinesiologen och kinesisk medicin också in olika organ.

Chi rör sig inte hur som helst i kroppen utan följer ganska bestämda kanaler i kroppen, så kallade meridianer, som är osynliga för de flesta av oss. Allt i universum förändras hela tiden från ett tillstånd till ett annat.
Det är vetenskapligt bevisat att alla former för materia inte är något annat än olika former av energi, som inte kan brytas ner eller försvinna - de antar bara en annan form.
Genom att människan består av chi och är förbindelselänk mellan himmel och jord, är vi också underkastade de fem elementen. Tingen och händelserna existerar samtidigt, även om det är dolt för våra sinnen. Allting speglar sig i allt- som ett hologram, där varje enskild detalj är en bild av helheten.

Tiden är inte linjär, den verkar snarare överlappa sig själv. Inom kinesiologin använder sig en del kinesiologer av tidsbalansering. Vi söker då källan till patientens problem i en annan tid. För att göra detta lättare att förstå kan vi tänka oss tiden linjär och vi söker då patientens problem bakåt i tiden. I kinesisk medicin används Yin och Yang för att beteckna vart och ett av organen. Om vi tar ex. tjocktarm och lungor som samarbetar och delar känslan sorg, så är tjocktarmen Yin och lungor Yang. Yin är dey inre, mer skyddade organet, medans Yang är det yttre som skyddar Yin. Folk som upplever sorg får ofta problem med magen och vid långvarig sorg kan man ofta se hur problemen vandrat vidare till lungorna.

Hur kommer då kinesiologen till bukt med dessa problem? Det finns många olika metoder och de flesta kinesiologer jobbar ganska olika. Några riktlinjer finns det dock..vi arbetar med muskler, meridianer, känslor och näring. Med hjälp av muskeltester tar vi reda på vad patientens kropp vill ha och vi behöver därför inte chansa på något. Vissa arbetar mycket med tidsbalanseringar, andra med näring. Givetvis kan man kombinera alla dessa delar också. Även själsligen går vi in och jobbar, stress verkar också vara ett populärt problem nuförtiden. Det spelar ingen roll om ens besvär är av känslomässig eller fysisk art, patienten testas alltid med muskeltester för att få reda på just hans eller hennes ultimata behandlingsmetoder för varje inblandad del av kroppen.