Hem

Anekdot Skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472924, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HellAmonRa
är en sorts Skrift

I äldre tid beteckning för skrift som byggde på muntlig tradition.

Alias: anekdot

normal

Karaktäriserande eller skämtsam poäng i en kort berättelse.