Hem

Metod för dokumentering Vetenskaplig metod

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 528012, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Vetenskaplig metod

Tillvägagångssätt att dokumentera olika vetenskapliga fynd.

Alias: dokumentation och metod för dokumentering

normal

Jag har varit medlem på Paranormal ett bra tag och jag har funderat länge och väl.

Det mesta av dokumentationen som finns är jämfört med andra grenar av vetenskapen bristfällig och ibland ganska menlös. Detta är skälet för att jag förordar att då man hjälper till så dokumenterar man allt som görs, givetvis med personernas tillstånd och om nödvändigt så gör man informationen anonym då det finns tillfällen då personuppgifter kan vara skadliga eller genanta.

Vad är då skälet till att göra detta? Analys och information är ett perfekt sätt att kunna samordna arbetena samt att kanske andra kan lära sig av informationen som finns. Ytterligare skäl kan vara att om man upplever ett PK fenomen kan det vara en synvilla eller kanske bara en engångsföreteelse.

Dokumenteras dessa fenomen så kommer det vi gör och tror på ha mer trovärdighet I den etablerade vetenskapen som är ibland sorgligt blind och ignorant, Informationen som vi samlar ihop kan användas för att skapa ytterligare teorier, analyseras av inte bara hjälpare på paranormal utan även andra sällskap som arbetar med samma syfte och kanske till och med instutioner som arbetar med exempelvis PK fenomen eller andra paranormala fenomen.

Metoder som man kan använda för dokumentation är exempelvis videokamera, liten bandspelare, magnetometer, termometer eller andra instrument som kan registrera fält, svängningar, strålning eller helt enkelt ta bilder eller filma händelser.

Därför rekommenderar jag att de som hjälper sätter sig I en grupp och börjar lägga upp planer på hur man skall gå tillväga, vilken typ of rapportering som skall användas vid vilka fall, hur sekretessen skall skötas lagenligt, hur materialet skall analyseras, insamlas och lagras och hur man kan gå vidare.

Dokumentering med bilder och video är kanske en av de bästa metoderna. Viktiga saker att tänka på vid en video eller foto dokumentering är följande:

· Ha en god skärpa
· Datumet skall vara exakt
· Undvik för kraftig zoom på objektet
· Använd stativ om möjligt
· Försök få så gott ljud som möjligt vid videofilming

Vid dokumentering av data från instrument så ha alltid två instrument om det är möjligt och gärna av samma typ. Exempelvis 2 termometrar av samma märke och typ, viktiga saker att komma ihåg vid dokumentation av instrument är:

· Kontrollera noggrant resultatet
· Logga resultatet på mer än ett material
· Datumet skall vara korrekt och likaså


tiden för observation

· Korrigera för möjliga missvisningar (exempelvis undvik direkt solljus på en termometer)

Detta är bara lite förslag så att alla ni kan korrigera saker och ting själva.

God jakt på information allihopa

Alexander