Hem

Livskris

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161539, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: HexDoktor
är Upplevbart

En livskris kan innebära ett ifrågasättande av hela en själv, ens förflutna, ens framtid... En livskris kan vara en inkörsport till ett andligt uppvaknande.

Alias: kris, livskris och livskriser

befäst

Hur allvarlig en livskris är beror på hur stressande den känns. Forskning har visat att man löper störst risk att bli sjuk inom tre månader efter en större förändring eller kris i livet.

James Pennebaker, amerikansk professor i psykologi, undersökte människor som varit med om en våldsam och obehaglig upplevelse, som exempelvis en trafikolycka eller ett överfall. De som inte hade bearbetat sina upplevelser genom att tala om dem drabbades i större utsträckning av förkylningar, influensa, cancer och hjärtsjukdomar.

Annan forskning har visat att människor som kan anpassa sig till en ny situation har bäst motstånd mot den stress som nya situationer ger. Genom att ändra attityd till det som händer kan vi förhindra att vi drar på oss sjukdomar.

befäst

Livskriser kan utlösa cancer

1800-talet formulerade Geerd Ryke Hamer en teori om att obearbetade kriser orsakar förändringar i hjärnan. En krisfas kännetecknas av nedsatt blodcirkulation, kalla händer och fötter, sömnsvårigheter och viktminskning, samtidigt som man emotionellt och mentalt hela tiden är sysselsatt krisen i fråga.

Under tiden kan cellförändringar eller inflammationer uppträda i de organ som är kopplade till det område i hjärnan som är hyperaktivt. Om inte den biologiska krisen övervinns kan spänningshärden i hjärnan utlösa cancer i de områden av kroppen som den delen av hjärnan styr.

normal

Jag är en människa som, inte har det värre än någon annan, haft många stora livskriser. De har fått mig att ofta omprioritera vad som är viktigt och verkligt.

Vad jag själv tror och vad jag fått berättat för mig av ett medium handlar ens livskriser oftast om karma/lärdomar. Jag t ex hade en lärdom i detta liv att alltid vara den jag är och stå på mig själv. Detta resulterade i mobbning i olika former tills jag hamnade i en otrolig livskris och till sist insåg att jag ALDRIG mer skulle låta någon trycka ner mig. Men det resulterade också i att jag initierade mig som wiccan och utvecklades enormt i min andlighet.

En livskris kan också komma utan att man själv ber om det. Ibland medvetet genom tankar som t ex: Jag måste förändra det här. Och ibland samma tankar omedvetet. Ber man om förändringar så kommer de.

Även om en livskris ju är en kris som kan bli en djup depression och ibland självmordstankar så är det ändå så att när de är över så är du starkare och förmodligen närmare din rätta själ och stärkt i din andlighet. Och även om man verkligen hatar människorna som säger det åt en just då så är det ju ändå så : Att det som inte dödar dig gör dig starkare!