Hem

Andlig kris

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12471, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: christine margrethe
är Upplevbart

När man söker glädje och välbefinnande i den materiella världen men inte kan hitta det där.

Alias: andlig kris och själskris

normal

Det är när man söker glädje och välbefinnande i den materiella världen men inte kan hitta det där. Man blir mer och mer rastlös och less på livet, arbeten och relationer. Man har en känsla att något saknas hela tiden. I denna process finner vi frågor som Vem är jag? Vad gör jag här? Vad är meningen med mitt liv?

normal

Paranormala förmågor som led i en andlig-psykisk utvecklingsprocess eller kris

Under en andlig-psykisk utvecklingsprocess eller kris, kan paranormala förmågor framträda oväntat. En sådan kris kan också utlösas av ovanliga och kanske oombedda paranormala upplevelser och intryck. Kanske händer det att man får en prekognitiv dröm som visar sig slå in, en vision av en händelse som äger rum långt borta i fysiskt avseende och visar sig stämma, eller en upplevelse av att uppfatta andras tankar och/eller känslor.

Sådana upplevelser kan framkallas av att man t ex. börjar meditera, ägnar sig åt djupgående terapeutiskt arbete eller uppträda spontant. De kan också utlösas av att en människa som står en nära eller man själv befinner sig i fara. När det gäller kommunikation med närstående och akuta och betydelsefulla händelser är de paranormala förmågorna på topp.

De flesta av oss har, eller kommer under våra liv att vara med om någon form av paranormal händelse. Många av oss har t ex. känt på sig saker som rör våra nära och kära.

Ett bra tips då sådana fenomen och upplevelser uppträder spontant, är att försöka att inte bli skrämd av dem. De kan vara ovana, ovanliga och även oönskade, men de är fullt normala och inte i sig teckenpsykisk sjukdom eller liknande. Paranormala förmågor och extrasensorisk känslighet kan vara en gåva som medför vissa svårigheter, men som även kan bli en stor tillgång. Nedan finns tips för dig som avsiktligt vill arbeta för att utveckla din extrasensoriska känslighet.

normal

Andlig kris - Spiritual emergency

Andlig kris, eller spiritual emergency, är ett samlingsnamn för andlig-psykiska utvecklingsprocesser som kan ske så snabbt, och upplevelser av transpersonell natur som kan bli så omvälvande och starka, att processen tar sig uttryck på krisartade sätt. Begreppet spiritual emergency, eller andlig kris, myntades av den checkoslovakisk-amerikanske psykiatern, författaren och forskaren Stanislav Grof, som är en av förgrundfigurerna och pionjärerna inom den transpersonella psykologin.

Nyligen har man infört andliga kriser som diagnoskriterium i DSM IV, The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disordes, som är den diagnostiska handbok man använder inom psykiatrin över hela världen parallellt med ICD (International Classification of Diseases, som används i Sverige). Där kallas de andliga och religiösa problem.

Generellt kan andlig kris sägas inkludera upplevelser och förlopp som inte överensstämmer med en persons tidigare föreställningar om sig själv, andra och världen, och generera - eller genereras av förändrade medvetandetillstånd.

Sådana förlopp och upplevelser kan - om personen inte är förberedd på dem och inte har kunskap om vad de kan innebära - vara skrämmande, förvirrande och svåra att integrera i det dagliga livet. Vanligtvis har de emellertid en djupgående läkande och omvandlande potential, om man arbetar igenom och integrerar dem. De kan leda till att personen får ökad känslomässig och psykosomatisk hälsa, ökad livslust och livsglädje, möjlighet att göra friare val i livet och en större känsla av samhörighet med världen omkring sig och med andra människor.

Dessa upplevelser och förlopp kan leda individen mot att möta både mörker och ljus, liv och död, smärta och glädje, kända och okända dimensioner. En person som gör en sådan resa får ofta också förändra sitt sätt att betrakta världen och tillvaron. De specifika upplevelser som kan uppträda i samband med en andlig kris är tex. enhetsupplevelser och olika former av mystiska upplevelser, upplevelser av subtila energier och kundalini, upplevelser av psykisk död och återfödelse, ut-ur-kroppenupplevelser, tidigare-livupplevelser och karmiska upplevelser, upplevelser av själens mörka natt, genombrott av paranormala förmågor, mytologiska och arketypiska upplevelser, shamansk kris som är en specifik form av andlig kris, upplevelser av besatthet, bortförandeupplevelser och psykoida upplevelser mm.

Generellt sett bör de specifika upplevelser eller yttringar en andlig kris kan ta sig inte stoppas eller undertryckas. Även upplevelser som kan uppfattas som skrämmande eller obehagliga kan, och leder ofta till psykisk läkning och personligt växande om man låter dem ha sin gång och upplösas på ett naturligt sätt. Att stoppa eller undertrycka sådana processer och upplevelser kan däremot få till följd att personen fastnar i ett skede som kan vara besvärligt, och inte får möjlighet att tillgodogöra sig läkandet eller den utveckling som sker. I de flesta fall är upplevelser som kan följa med en andlig kris övergående och leder framåt på vägen. Detta är dock en allmänt hållen inställning och måste slutligen bedömas individuellt.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer för andliga kriser kan vara terapeutiskt arbete, utövande av andliga discipliner eller utlösas av situationer som skapar djupgående omvälvningar i livet, som t. ex. barnafödande, förluster, skilsmässor, olyckor och sjukdomar mm. En andlig kris kan också uppträda spontant utan att någon särskild utlösande faktor kan hittas.