Hem

Livslust Bok

Vägen till livet och kärleken

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1091, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: wilda
Denna text är importerad från /old/book/livslust.html
är Bok
Behandlar Dok
Publicerad år 1990
ISBN 91-87056-30-5
sidantal 384
Av Lena Kristina Tuulse
Publicerad av Energica

Livslust är Lena Kristina Tuulses svar på Hopiindianernas vision om att vi nu måste skapa harmoni inom oss själva, mellan människor, med jorden och med himlen.

Alias: livslust

normal
Omfång16x23 cm

normal

Baksidan

Livslust är Lena Kristina Tuulses svar på Hopiindianernas vision om att vi nu måste skapa harmoni inom oss själva, mellan människor, med jorden och med himlen.

I Livslust visar Lena Kristina hur man skapar förändring och utvecklas som människa med hjälp av Frigörande andning och tankens skapande kraft. Hon berättar om gruppdynamik och förändringsprocesser och hennes odysse genom livet kryddas av de många personliga betraktelser hon gör.

Livslust handlar också om kommunikation och om relationer och om hur vi kan transformera dessa områden i våra liv. Lena Kristina Tuulse beskriver hur vi hamnar i sanningens nakna dal och vad vi kan göra för att ta oss ur den och växa tillsammans.

I Livslust berättar Lena Kristina också om sin väg till Wäxthuset, om visionen bakom kursgården, om andningspedagogutbildningen och om sitt andliga uppvaknande. Hon berättar medryckande om sitt engagemang för att skapa fred och kärlek på jorden och hon visar oss sambandet mellan inre utveckling och personligt ansvarstagande - mennal inre frid och yttre fred.

Livslust är en uppmaning till läsaren att ställa sig frågor om jordens tillstånd och vår hotade miljö och Lena Kristina visar hur var och en kan stödjas till att ta ansvar för sitt välbefinnande och för jorden genom ett helhetsperspektiv på tillvaron.