Hem

Frigörande andning Alternativterapi, Meditation, Andning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 129, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/frigoerande_andning.html
är en sorts Alternativterapi , Praktiserbart , Meditation och Andning

Frigörande andning är en andningsteknik som löser upp stela delar i kroppen. Den går ut på att andas cirkulärt vilket ger mycket syre till kroppen.

Alias: frigörande andning, holotropisk andning och holotropsisk andning

normal

Det finns två livsavgörande faktorer. Det ena är vatten och det andra är andningen. De flesta slarvar med båda delarna. Vatten skall drickas i stor mängd. Minst två liter varje dag för en vuxen människa. Vatten är inte bara en livsnödvändighet. Det är också en kunskapsväg. Lev som vattnet.

Andningen är framförallt viktig för syresättningen i kroppen. Alla kroppsdelar och organ behöver rikligt med syre för att fungera tillfredsställande. En psykisk eller fysisk smärta gör att ett barn ogärna vill syresätta just den del av kroppen som gör ont. Då är det enkelt att sluta andas eller att andas försiktigt. När smärtan har gått över återgår barnet till normal andning. Om smärtan uppstår flera gånger kan det leda till att andningen hela tiden blir försiktig med följd att kroppen knappt får vad den behöver. Det går bra att leva så men det ger en del stela, hämmade organ. Mycket av den smärta som en gång kom dit sitter kvar. Enda sättet att få bort den är att syresätta delen ordentligt.

När det görs kan en del obehagliga minnen komma upp därför att de har bevarats i den stela delen. När de väl har kommit upp är de borta för gott.

Barn skriker för att öva upp sina lungor. En del vuxna står inte ut med skriket så de försöker hindra barnen från att skrika genom att avleda dem. Det är egentligen inte bra, för skriket är en naturlig del i andningen. Låt barnen skrika. Det är inget fel med det. Att däremot låta dem skrika helt själva och övergivna är inte bra. Håll dem men hindra inte skriket.

Frigörande andning är en andningsteknik som löser upp stela delar i kroppen. Den går ut på att andas cirkulärt vilket ger mycket syre till kroppen. Det känns som om just den del av kroppen som syresätts blir stickig och tung. Ibland leder det till kraftig hyperventilation men det är inte farligt om du är med en andningspedagog. Att få kramper p.g.a. hyperventilation kan kännas mycket obehagligt första gångerna om du inte förstår vad det är. Ett typiskt tecken på begynnande kramper är att tummen faller in i handen. Ett annat är att tungan blir obrukbar. Det blir svårt att tala. Att bli rädd gör det hela bara värre och kan leda till avsvimning. Att svimma p.g.a. hyperventilation är inte skadligt. När andningen blir lugn igen så fungerar kroppen normalt.

Nu behöver cirkulär andning inte leda till kramper men det händer de flesta de första gångerna (det behöver inte bli kraftiga kramper). När kramperna släpper så frigörs mängder med instängd energi. Det är sådan energi som blockerats i en eller flera kroppsdelar. Energi skall hela tiden flöda om den skall göra någon nytta. Tänk på vattnet. Vatten som är still är inte bra. När de fysiska blockeringarna har släppt kan psykiska blockeringar frigöras. Slutligen frigörs andliga energier och chakrorna öppnas.

Om du går till en andningspedagog så brukar han/hon föreslå tio besök för att frigöra så mycket som möjligt. Det kostar i regel en hel del. Ett alternativ är att gå några gånger och sedan göra det på egen hand. Läs om frigörande andning i böcker så vet du lite mer om hur det går till.

Detta är något som jag rekomenderar till alla. Speciellt för människor som inte är fysiskt aktiva. Tekniken är mycket effektiv.


normal

Fyra tusen år, så gamla är anorna till frigörande andning som på senare tid nått stor spridning i västvärlden. I Indien visste man redan för så länge sedan att skapa förändringar i medvetandet med hjälp av andningen. Indierna kallade sina andningsmetoder för pranayama (prana = livsenergi). I Kina använde man under samma tid något som kallas chigong ett sätt att öka livsenergin med hjäip av andningen. Även i de kristna och muslimska traditionerna finns en medvetenhet om andningens betydelse och många av naturfolken har integrerat andningen i sitt andliga utövande.

Sigmund Freuds elev Wilhelm Reich blev västerländsk pionjär på området då han använde sig av andning för att höja energinivån och ta bort kroniska spänningsmönster.

I mitten av 1970-talet vidareutvecklade amerikanen Leonard Orr metoden för att komma i kontakt med och frigöra födelsetraumat. Det internationella namnet för frigörande andning är rebirthing, ett namn som berättar att man till en början hade som främsta mål att återuppleva födelsen.

normal

Frigörande andning - en omtumlande upplevelse

Lägg dej ned och andas med kraftiga, sammanhållna andetag. Det är det enkla receptet för rebirthing, en andningsteknik med mångtusenåriga rötter i de indiska och kinesiska kulturerna, som nu vinner alltfler anhängare inte minst i Sverige.

Men kan det verkligen vara så enkelt att bli som ny både fysiskt och psykiskt? Ja, om man inte är benägen att ta det där med ny alltför ordagrant så är jag beredd att svara ett oförbehållsamt ja på den frågan - detta efter en test omfattande tio andningssessioner tillsammans med en erfaren andningspedagog, en test som för mig blev lika omtumlande som nydanande.

-Metoden är så enkel och ger så omedelbara resultat, det är nog främsta skälet till att den fått så stor spridning på senare tid, säger Maria Koziomtzis. Hon är en av landets idag nära 100 andningspedagoger, en fördubbling av kåren bara under det senaste året. På hennes mottagning, där tidigare en rad olika behandlingsformer förekom, har frigörande andning numer helt tagit över. Idag handlar det uteslutande om andning hos henne på Praktik Andrum i Göteborg.

Det var också dit jag vände mig efter att ha åhört en glödande föreläsning i ämnet av Lena Kristina Tuulse, drivande kraft bakom Wäxthusrörelsen och den som introducerade rebirthing i Sverige. I sin nyutkomna bok Livslust ägnar Lena Kristina Tuulse också en stor del åt frigörande andning som hon beskriver som den överlägset effektivaste metoden att släppa loss insomnade livsandar, att leva fullt ut och nå välbefinnande såväl kroppsligt som själsligt.

Långsamt självmord

-Det är ett fruktansvärt resursslöseri att vi bara utnyttjar en bråkdel av vår inneboende kapacitet - som direkt följd av bristfällig andning. Det talas alltför sällan om hur viktigt det är att andas riktigt för att känna livslust och ha god hälsa, säger Lena Kristina Tuulse. Många i vår civiliserade värld är halvdöda, använder bara en tredjedel eller en fjärdedel av sin lungkapacitet och svälter därmed kroppen på syre, vår viktigaste näring. Vi begår helt enkelt långsamt självmord på våra kroppar.

Lungorna är kroppens främsta reningsmekanism. De svarar för 70 procent av kroppens avfallsrening, medan huden, urinblåsan och tarmen tillsammans bara svarar för resterande 30 procent - ett faktum hon tycker är alltför förbisett då vi talar om vikten av att vårda och värna om vårt välbefinnande I korthet beskriver hon de enkla regler som gäller för bot och bättring

av vår misshushållning med syret - receptet för frigörande andning, en metod som för de många som anammat den betyder ett helt nytt sätt att leva.

-Du ligger således avspänd och andas rytmiskt, kraftfullt och oavbrutet. Energinivån höjs och du andas igenom dina motstånd och spänningar tills andningen tycks gå av sig själv Så småningom klingar energin av och du känner dej avspänd, berikad bch befriad. Detta kallas att gå igenom en energicykel. Det är viktigt att andas igenom hela cykeln och fullborda den. Om du följer denna enkla tumregel, kan du sedan experimentera dig fram till rätt andningsteknik.

Strka känslor

Men för att nå verkligt djupgående resultat behöver nybörjaren andas med en erfaren andningspedagog. Minst tio övningspass med en pedagog rekommenderas. Vad som talar emot att nybörjaren experimenterar på egen hand är att andningen kan väcka så kraftfulla känslor att man blir rädd och vill avbryta andningen när den är som starkast. När du är ensam vill du gärna sluta när det bränns och lägga lock på det som kommer till medvetandets yta. Det är inte bra att först aktivera sitt inre och sedan tränga bort det igen. Botemedlet är att fortsätta andas.

-Beteendeforskare visar att vi håller igen, underkänner och hämmar nio av tio impulser. De återhallna reaktionerna sitter i kroppen som låst energi i form av spänningar, vilka på sikt kan ge upphov till kroniska sjukdomar om man inte tar itu med problemen i tid. Vi behöver träna upp vår uttrycksfrihet på nytt. Säg ut, skrik ut, uttryck din upprördhet, din ilska och din sorg, uppmanar Lena Kristina Tuulse och hävdar bestämt att frigörande andning är bästa medlet på den vägen.

Med det här för ögonen var det inte utan en viss spänning jag närmade mej Praktik Andrum för min första andningssession. Men visst låter det lockande att få en energikick såväl kroppsligt som själsligt på ett så enkelt och naturligt sätt?

Redan första andningstillfället blev en omtumlande och positiv upplevelse, totalt skild från det jag tidigare kommit i kontakt med. I avspänd miljö, till levande Ijus och lätt orientaliska dofter kom jag under Maria Koziomtzis vägledning ganska snart in i rätt andning. Första verkningarna lät heller inte vänta på sej. Musklerna kring munnen spändes och lätta kramper gjorde sej påminda i både armar och ben, helt normala och inte alls obehagliga fenomen. Ju mer kramper desto fler spänningar so_n behöver bearbetas är den enkla förklaringen.

Stilla gråt

Men det är trots allt bild- och känsloupplevelser som främst förknippas med frigörande andning - inte så märkligt kanske, då det bland annat berättas om upplevelser framlockade ur det undermedvetna så långt tillbaka som den egna födelsen, ja, till och med tidigare än sa. Hur som helst var det en högst

påtaglig styrka i de upplevelser jag själv kom i kontakt med redan denna första gång. Tillståndet som följde kan närmast beskrivas som en rationell drömtillvaro. Fragment av händelser och situationer, till synes helt triviala, dök upp. Något obehag i samband med synerna var det aldrig fråga om, inte heller i samband med den stilla gråt som bröt fram; också detta var helt i sin ordning. Men visst känns det lite konstigt att bara ligga där och varken kunna eller vilja hålla emot de starka känsloyttringar som väller fram - fast mest skönt och befriande ändå.

Lika skön är den totala avslappning i kroppen och den öppenhet som präglar sinnet efter andningen. Och vart tar tiden vägen? Det som upplevs som tio minuter visar sig vara en session på en och en halv timme!

-När man gar in i andningen fullt ut, släpper man kontrollen, det som så många människor är rädda för. Vi frigör energi och får kontakt med vårt högre medvetande. För varje andningssession lär vi oss ta emot mer och mer energi - energi som vi genererar i det dagliga livet, förklarar Lena Kristina Tuulse och gör en jämförelse med vanligt motionerande.

-Då man joggar andas man också kraftigt. Men energin går då åt till att röra sig. När du ligger ner och andas använder du istället energin till att förlösa spänningar i kroppen och läka områden som är energifattiga och ropar på livsenergi.

Och hon understryker vikten av den känslomässiga upplevelsen.

-Känslorna är en del av ditt medvetande. I dina känslor finner du svaren på många av dina frågor. Förneka inte känslorna i andningen, låt dem leda dig. Andning är att ta in det goda och släppa ut det onda både kroppsligt och själsligt. Den kan lösa, hela och läka det mesta. Så enkelt är det, påstår hon.

Blev frisk

En som definitivt skriver under på det är andningspedagog Maria Koziomtzis. Efter fyra år av förtvivlad och resultatlös kamp mot sin anorexia beslutade hon sig för att gå till botten med sitt problem på egen hand.

-Efter år av läkarbesök och psykiatrikerhjälp utan ett enda positivt tecken var jag nära att ge upp. Men istället började jag studera olika former av alternativ hälso- och friskvård. Bland annat kom jag i kontakt med frigörande andning. Sakta men säkert blev jag också bättre och är nu helt kvitt min sjukdom, en otrolig känsla. Jag kan inte annat än sätta detta i direkt samband med frigörande andning.

Idag är andningen hennes livselixir och hon jobbar således själv som andningspedagog efter utbildning i Wäxthusets regi.

-Det känns viktigt för mig att sprida kunskap om den här metoden som betytt sa mycket för mig. Och glädjande nog får fler och fler upp ögonen för den.

Tio andningssessioner utgör naturligtvis inte underlag nog för att peka på något liknande resultat hos mig själv. Men jag försäkrar ingen som prövat ställer sig oberörd eller likgiltig till frigörande andning.


normal

Under 1970-talet utvecklades denna flera tusen år gamla österländska teknik av bl Leonard Orr och Sondra Ray. Den moderniserade metoden kallades där för Rebirthing (återfödelse). Till Sverige kom metoden i början av 1980-talet och nu finns det tre skolor som använder Frigörande Andning.
1. Frigörande andning, sprids framför allt via Wäxthuset
2. Loving Relationships Training (LRT)även kallad Rebirthing
3. Bengt Stern som jobbar med kurser på Mullingtorps kursgård.