Hem

Mindfulness Alternativterapi, Meditation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 680422, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Alternativterapi och Meditation

Mindfulness innebär medveten närvaro i nuet, används terapeutiskt som fokuseringsmetod. Ursprung är buddhismens andningsteknik vid meditation.

Alias: mindfulness

normal

Jagstärkande träning för kontroll

Mindfulness innebär att man tränar förmågan att vara närvarande i nuet.
Kontroll över nuet leder till kontroll över våra liv. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar tankar, känslor och handlingar.
Vi kan styra det vi uppmärksammar och på så sätt kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.

Tillvägagångssätt:

• Observera: var uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.

• Beskriv: sätt ord på det du uppmärksammar.

• Döm inte: uppmärksamma och beskriv utan att döma, det vill säga utan att fastna i värdeomdömen

• Delta: delta i det som händer. Riktad och koncentrerad uppmärksamhet på något utanför dig själv, som du dessutom sätter ord på är ett bra sätt hantera t.ex. panik på.

Mindfulness är en meditationsform som ofta ingår i psykoterapi, men kan utövas hemma av alla. Den är en modern tillämpning av den buddhistiska vägen till medveten närvaro. Genom fokuserad uppmärksamhet på den egna mentala aktiviteten reduceras tillstånd som ångest, smärta och stress.