Hem

Livsandar Esoterisk energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683292, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Esoterisk energi

"Partiklar" i nervbanan som förmedlar signaler till hjärnan

Alias: livsandar och livsande

normal

Livsandar är från början ett filosofiskt begrepp.

Redan Aristoteles och stoikerna hade en teori om att luft- eller vätskefyllda partiklar fortplantade signaler mellan hjärnan och sinnesorganen.

Descartes menade att livsandar stod för växelverkan mellan kropp och själ.

Nutidens forskning om hjärnan och nervsystemet kan delvis bekräfta signalsystemet - även om det går till på annat sätt!

I folkmun står livsandar för esoterisk energi, en slags inneboende kraft (eller ande) som håller igång oss. I Asien benämns denna ki.