Hem

Stoicism Mysticism, Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84515, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Lennart_Lindqvist
är en sorts Mysticism och Filosofi

Filosofisk skola i Athen from ca 300 f.Kr som uppkallats efter en offentlig hall, Stoa.

Alias: stoicism

normal

Översikt

Stoicismen grundades kring 310 efter kristus, av Zeno av Citium. Filosofin utvecklades sedan till en mer systematisk form av hans efterföljare, Cleanthes av Assos och framförallt Chryssipus av Soli. Den mer praktiska dogman sprang fram ur texter av Epitetus och Marcus Aurelius. De lade grunden framförallt till de moraliska principerna inom stoicismen, vilka inbegrep strävan efter det gudomliga som ett rättssnöre.

Slagorden var:
Sann kunskap kommer från logik.
Fysik låter oss förstå universums struktur.
Etik i kombination med logik och fysik är ett levnadssätt.