Hem

Enteleki Esoterisk energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683271, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Esoterisk energi

Unik livskraft i allt organiskt liv

Alias: enteleki och livskraft

normal

Enteleki är ständig verksamhet, ett fulländande. Ordet kommer ur grekiskans en för i, telos för mål och echein för ha.

Aristoteles använde uttrycket synonymt med energeia och det betecknade då den process som förverkligar dynamis - energi som skapar möjlighet till att bli formad.
Energeia kunde också vara förverkligandet av processen medan enteleki var det resultat som blev.

Enteleki leder organismens utveckling mot dess mål enligt vitalismen.
Det är alltså en icke-rumslig faktor, en slags inneboende livsenergi eller kraft i allt biologiskt liv.