Hem

Dynamis

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627750, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Dynamis/energeia är en distinktion införd av Aristoteles mellan förmåga och verksamhet.

Alias: dynamis, formbarhet och förmåga och kraft

normal

Aristoteles använder distinktionen i sin redogörelse för rörelse (gr. kinesis) och förändring (gr. metabole).

Dynamis blir då den kraft eller förmåga som något har, medan energeia är den verksamhet som förmågan leder till.

Dynamis kan också betyda att vara av materia (gr. hyle) for en formgivning (t.ex. lera). Dynamis betecknar då att vara formbar.