Hem

Aristoteles ( -384 - -322 ) Astronom, Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1326, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/aristoteles.html
är Astronom och Filosof
Start -384
Slut -322
plats Grekland

Astronom och filosof från Stagina, Grekland (384-322 f.Kr), en av dom stora.

Alias: aristoteles

normal

Citat

Vad är varat?

Platon är mig kär, men sanningen är mig kärare

Människor är goda på ett sätt men onda på många

Alla människor har ett naturligt begär efter kunskap

De svaga ivrar alltid för rättvisa och jämlikhet. De starka bryr sig inte om någondera

Poesin är mer filosofisk och mer värd att begrunda än historien

Människan är till sin natur ett förnuftigt djur

Aristoteles menade att vi som människor begåvats med ett förnuft och därför skulle ha som mål att utveckla detta. De som inte utvecklade sina förmågor förverkligades inte tillfullo. Man skulle bilda sig, forma sitt jag.

Förnuftet var enligt Aristoteles den högsta förmågan. Andra var hantverk, politik, vetenskap och konst. I Den nikomachiska etiken skriver han att lyckan nås genom verksamhet och att förnuftet är människans 'rätta jag'.

normal

Han indelade himlen i två delar, 1 ovanför månens sfär som hade det femte elementet som sitt, qiunta esentia dvs etern och 2 under månens sfär som hade dom fyra elementen, luft, eld, vatten och jord.
Han sa att alla olika element hade två egenskaper och att elementen delade på dom med ett annat element. Dom olika elementens egenskaper var:
Eld - Varm, torr
Luft - Varm, våt
Vatten - Våt, kall
Jord - Kall, torr

Han satte likformiga kroppar på dom olika elementen:
Eld - tetraedern
Luft - oktaedern
Vatten - ikosaedern
Jord - kuben
Etern - dodekaedern

ARISTOTELES RÖRELSELÄRA:
Han menade att det fanns tre huvudtyper av rörelse:
1. Naturlig
2. Påtvingad (tex den kastade stenens)
3. Frivillig (tillkom levande ting)

A. Nedåtriktad (elementen jord, vatten)
B. Uppåtriktad (elementen luft, eld)
C. Cirkulär (element etern, dvs planeter och stjärnor)

Aristoteles satte jorden i mitten och sen hade han olika sfärer som följer: Månen, Merkurius, Venus, Solen, Mars, Jupiter, Saturnus, Stellar sfären och Primum mobile.

Aristoteles var elev till Platon och den förste store naturvetaren. Han gjorde iakttagelser av olika former och processer i naturen och blev som en uppslagsbok. Hans skrifter hade stor betydelse senare under medeltiden, då han kom att betecknas som Filosofen.

Aristoteles ansåg att det finns finala orsaker i naturen, det vill säga avsikter: det regnar därfor att växter och djur måste ha vatten för att kunna leva, och det växer apelsiner och vindruvor för att människor och djur skall äta dem. Enligt vår tids vetenskap finns inga sådana avsikter bakom naturförloppen. Nu anser man istället att eftersom det regnar, så kan växter och djur leva här.