Hem

Det femte elementet Element

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422843, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Element

Det femte elementet har olika namn i olika traditioner, men symboliserar anden och livskraften.

Alias: akasha, ande, det femte elementet, elementet ande, eter, femte elementet, kvintessens, quintessence och soniferous ether

normal

Anden, Centrum, Akasha

Symbol för eter
Symbol för eter

Detta element är inte som dom andra elementen; den är livsenergin som sträcker sig genom dom andra och förenar dom med varandra. Den associeras med cirkelns centrum och evigheten. Den står för transcendens och immanens och tomrummet. Gudomens närvaro, kroppens ande, hörsel och intuition är viktiga faktorer och även du själv som upplever alla elementen. Dess redskap är häxkitteln!