Hem

Organon Grekiska

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491673, v3 - Status: normal.
är Grekiska

Grekiska för verktyg, redskap.

Alias: organon

normal

Aristoteles talar om förståndet som själens Organon. Senare blev Organon till titel och samlingsbeteckning för alla hans skrifter om logik. F. Bacon utvecklade i sin ”Novum organum” från 1620 en analytisk induktiv metod för kunskapsinhämtandet i naturvetenskaperna, vilkens begrepp och axiom erhölls från världens ting och skeenden.