Hem

Roger Bacon Filosof, Munk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543493, v3 - Status: normal.
är Filosof och Munk

Engelsk Franciskanermunk, filosof, naturforskare och vetenskapsman. Lärare vid Oxford. Levde ca: 1210-1292.

Alias: bacon, bacon r, bacon, r, bacon roger, bacon, roger, r bacon och roger bacon

normal

Han forskade inom matematik, astronomi och framförallt optik. Han uppfann förstoringsglaset som senare ledde till uppfinnandet av glasögon. Han ska ha föreslagit till påven att man skulle bygga ett stort teleskop så man skulle få möjlighet att se in i himlen och studera förhållandena där.

Han ska ha varit den förste europé som beskrev krut (1257). Han, 300 år före Leornardo da Vinci, funderade på flygmaskiner, motrdrivna fartyg och annan mekanik.

Han hade stor betydelse för utvecklingen av den empiriska metoden. Han menade att de vetenskapliga lärosatserna inte enbart skulle baseras på religion eller tankens kraft utan att vetenskapsmannen skulle göra försök att underbygga sina teorier.

Han blev fruktad och satt i fängelse i tio år för sina ord.

Har skrivit

Han skrev på uppdrag av påven Clemens den fjärde sammanfattningar av sina forskningsresultat i:

Opus majus, Opus minus och Opus tertium