Hem

Parapsykologins forskningsresultat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 712, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/forskning/resultat.html

Forskningsresultat från den parapsykologiska forskningen

Alias: parapsykologins forskningsresultat

normal
FenomenenPK, telepati, prekognition och klärvoajans existerar.
ExtraversionExtroverta lyckas bättre än introverta
NeurotismNeurotiska personer lyckas sämre än andra.
Får/getterTroende lyckas bättre än icketroende.
AvmattningseffektenEn försöksperson lyckas bättre i början av en experimentserie.
FörsöksledareffektenVissa försöksledare når bättre resultat i sina experiment än andra.

Preliminär forskning [1] visar att:

1. en relativt lägre EMF-aktivitet gynnar ESP.
2. en förändring i EMF-aktiviteten ökar tendensen att hallucinera.
3. en plötslig ökning i EMF-aktivitet gynnar RSPK.
4. stjärntiden har stor inverkan på ESP
5. barn når bättre resultat än vuxna
6. den telepatiska kontakten är starkare mellan familjemedlemmar

Vissa tecken tyder på att:

1. det ibland uppträder en förskjutningseffekt

Referenser

[1] S M Roney-Dougal och Gnnther Vogl 1993 Some Speculations on the Effect of Geomagnetism on the Pineal Gland Journal of the Society for Psychical Research, vol 59, s1-15.