Hem

Parapsykologiska bevis Bevis

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 696, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/bevis.html
är en sorts Bevis

De bästa vetenskapliga bevisen för psi kommer från ganzfeldforskningen. Men på sista tiden har det dykt upp mycket spännande indikationer på att CIA med flera använt psykiska spioner.

Alias: parapsykologiska bevis

normal

Det finns många parapsykologer som anser att psi finns. Men vad gäller bevisen så pågår det en diskussion mellan parapsykologer och forskare vid andra discipliner om områdets status och den nya forskningen. För att psi ska bli bevisat, enligt min definition av bevis, måste parapsykologerna ha tagit fram ett experiment som med hög säkerhet kan upprepas av forskare även på andra områden, utan att det får ta för mycket resurser.

Så ur sociologiskt perspektiv är psi inte ännu bevisat. Men däremot är det min uppfattning att den forskningslitteratur som finns klart visar att psi existerar. Alltså är existensen av psi ett faktum. Men det är ännu inte bevisat. Detta beror bland annat på att man inte kan kräva att alla världens forskare ska ta den tid som krävs för att sätta sig in i den parapsykologiska litteratur som finns.

De bästa vetenskapliga bevisen för psi kommer från ganzfeldforskningen. Men på sista tiden har det dykt upp mycket spännande indikationer på att CIA med flera använt psykiska spioner. Detta projekt har på senare tid kallats STAR GATE.

normal

Professor Eysenck, innehavare av lärostolen i psykologi vid Londons universitet:

Såvida det inte finns en gigantisk sammansvärjning som omfattar ett trettiotal akademiska institutioner världen över och hundratals välrenommerade vetenskapsmän på olika områden, av vilka många från början var avogt inställda till de parapsykologiska forskarnas teser, kan den opartiske iakttagaren bara dra den slutsatsen att det verkligen finns ett litet antal människor som på vägar vilka ännu är okända för vetenskapen vinner kunskap antingen genom andras innersta eller yttervärlden. Detta bör inte tolkas som ett stöd åt sådana idéer som ett liv efter detta, idealism i filosofisk mening eller dylik...

Detta skrevs kanske på 60-talet, och stora framsteg har gjorts sen dess.


normal

På 1920-talet hade författaren Upton Sinclair med sin fru Mary som försöksperson gjort experiment för att demonstrera vad han kallade mental radio, dvs telepati. Paret gav ut en bok om sin forskning. Den innehöll bl a ungefär 100 enkla teckningar som Sinclair på telepatisk väg hade försökt överföra till sin fru, samt de påfallande likartade skisser hon ritat och kommenterat. I bokens förord påpekade Albert Einstein att det inte fanns någon anledning att betvivla Sinclairs seriösa syfte och allmänna trovärdighet. Även den framgångsrike Sigmund Freud skrev, med ett visst vemod, 1921: Om jag fick leva om mitt liv, skulle jag hellre ägna mig åt psykisk forskning än åt psykoanalys.