Hem

Hans Jürgen Eysenck Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1521, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/eysenck_h.html
är Person

Den kände psykologiprofessorn Hans Jurgen Eysenck menar att telepati är klart bevisat och att ett gott bevismaterial finnsför existensen av klärvoajans och psykokinesi.

Alias: eysenck, hans och hans jürgen eysenck

normal

Den kände psykologiprofessorn Hans Jürgen Eysenck menar att telepati är klart bevisat och att ett gott bevismaterial finns för existensen av klärvoajans och psykokinesi. Men han är materialist och tror att dessa företeelser en gång kommer att få en fysisk förklaring. En gång uppfattades elektriciteten som oförklarlig och mirakulös, men den fick en förklaring inom naturvetenskapens ram, påpekar han.

Eysenck menar i enlighet med materialismen att det mänskliga psyket är en produkt av hjärnans fysiska natur. Vi har ingen kunskap om psykologiska fenomen som är oavhängiga av hjärnan, säger han. Och han tror inte att vi människor har en fri vilja.