Hem

Mindwaves - Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1100, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/mindwaves.html
är Bok
Publicerad år 1987
Av Hans Jürgen Eysenck , Sir John Eccles , Susan Greenfield , Nicholas Humphrey och Colin Blackmore

Är mindwaves detsamma som brainwaves? Eller finns det trots allt " ett 'spöke' i maskinen"?

Alias: mindwaves - thoughts on intelligence, identity and consciousness

normal

Omfång

Är mindwaves detsamma som brainwaves? Eller finns det trots allt ett 'spöke' i maskinen? Medvetandet (mind) utgör en speciell fascination i vår nyfikna och vetenskapliga värld. Är det en enhet som existerar skild från hjärnan? Eller är det helt enkelt ett annat sätt att tala om hur själva hjärnan fungerar? Vilka är de bästa modellerna för att förstå det? Är relationen mellan hjärnan och medvetandet detsamma som mellan datorns hårdvara och mjukvara? Är en dator en användbar analogi för hur våra medvetanden fungerar, och, i så fall, hur kan ett mänskligt medvetande ha utformat denna analogi? Detta är några av de frågor boken tar upp. Specialister på hjärnforskning, filosofi, psykologi, lingvistik, psykiatri, fysik och datorvetenskap bidrar. - Vi tror att vi vet vad vi menar när vi talar om medvetandet. För första gången kan vi här läsa en redogörelse för vad det är som gör det möjligt för oss att över huvud taget förstå. - Jag är inte tanke, jag är inte handling, jag är inte känslor. Jag är något som tänker och handlar och känner. - I del 1 har samlats bidrag om Persons: What Makes an Individual?, i del 2 om Animals: How Do They Think, and Do They Have Minds?. Sedan följer bidrag om Machines: Could They Have Minds?, Ideas: How brains Could Have Minds, and Why, och slutligen Problems: What is Mind?