Hem

Jonas åsikt om Parapsykologin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 700, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/gtn.html
enligt Jonas Liljegren

Min uppfattning är att psi existerar och att det har en paranormal komponent.

Alias: jonas åsikt, jonas åsikt om parapsykologin, min uppfattning och min åsikt om parapsykologin

normal

Min uppfattning är att psi existerar och att det har en paranormal komponent. Jag anser att parapsykologin borde behandlas bättre av det vetenskapliga samhället än vad som hitintills varit fallet. Jag anser att de dokumenterade bevisen är tillräckliga och att de som tar sig tid att sätta sig in i den parapsykologiska litteraturen kommer att nå samma slutsats.

Men ur ett sociologiskt perspektiv kan man ändå säga att psi ännu inte bevisats.