Hem

Toppkategori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

I varje kategori finns underkategorier. Kategoristrukturen bildar alltså ett träd och "högst upp" i hierarkin finns toppkategorier.

Alias: huvudkategori och toppkategori