Hem

Kategori Spådom

Visa ditt intresse

Intresse för olika sätt att vinna kunskap. Dvs det som kallas "divination" på engelska. Det här inkluderar Tarot, astrologi, slagruta, pendel, kanalisering, automatiskrift, osv.

Framtidsvision

En tanke, ett mål för hur världen skall se ut och fungera i framtiden.

Astrologi

Astrologi= astro(stjärna)+logo(ord)= Meddelande från stjärnorna
Det är en metod för att förutse händelser och ge bl.a personlighetsbeskrivningar.

Divinationsteknik

Konsten att utläsa dold kunskap genom att tyda tecken eller via psykisk förmåga. Kunskap om det förflutna, nuet eller framtiden.

ESP

ESP innefattar telepati, klärvoajans och prekognition.

Kartpendling

En del slagrutegängare har kommit underfund med att de inte behöver gå ut i naturen, utan lika gärna kan arbeta med slagrutan över en karta.

Problemlösning

Det undermedvetna arbetar hela tiden åt oss som ett slags dator.

Medlemmar: Hjälpare Diskutanter Söker kontakt Redaktörer