Hem

Förskjutningseffekten Psihypotes

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 426, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/foerskjutningseffekt.html
är Psihypotes

En artikelserie i JP 1988 diskuterade alla problem vid mätning av förskjutningseffekten.

Alias: förskjutningseffekt och positions-effekter

normal

En artikelserie i JP 1988 diskuterade alla problem vid mätning av förskjutningseffekten. Den effekt som gör att man ibland under experiment gissar rätt, fast i fel tillfälle. Man kanske konsekvent i ett kortgissningsexperiment gissar rätt på förra kortet hela tiden.

Att räkna ut statestik på det här är mycket komplicerat. Man måste t.ex ta hänsyn till ifall fp har en tedens att byta sin gissning mellan korten mer eller mindre än vad han borde. I sådana fall är sannolikheten att man träffar det riktiga målet beroende av ifall man träffat målen runt om eller inte.

Detta gör tillsammans med andra svagheter i massor av expeiment att bevisen tynar bort. En rad faktorer tas upp som man måste utreda på vad de har för inverkan på förskjutningseffekten och ESP i allmänhet. För att kunna konstruera att prototypexperiment behövs extra experiment som undersöker bland andra dessa variabler:


Testfrekvensen:Vid ett stressande tempo kan det hända att man kommer i otakt och en förskjutningseffekt uppstår.
Utmattning:Experiment har föreslagit att man lyckas bäst när man är utvilad.
Ansträgning:Inget har ännu visat att bättre resultat uppnås ifall man anstränger sig för att gissa rätt.
Valbart testtillstånd:Har man större chans att lyckas ifall man själv får välja hur experimenten skall utföras? Som t.ex ganzfeld eller inte.
Valbar måltyp:Kan man få lättare att lyckas ifall man själv får välja en grupp bilder som har emotionell inverkan på testpersonen?
Experimenterarens uppförande:Påverkas resultatet av om experimenterarna som instruerar fp är kalla eller spontana?
Feedback:Betyder det något om personen får reda på resultaten direkt eller inte, mellan gissningarna?
Ombyte av arbetsuppgift:Lyckas man bättre ifall man slipper göra samma typ av försök hela tiden?
Extrovert / introvert:Vad betyder det om personen är utåtvänd / innåttvänd?
Påverkbarhet:Vad betyder det om fp är lättpåverkad eller inte?
Tro på ESP:Vad gör det om fp tror på ESP eller inte?
Födelseordning:Kan man hitta något samband mellan uppväxtförhållandet och chans att lyckas?
Avstånd:Betyder avståndet mellan sändare och mottagare något?
Experimentledareffekten:Hur mycket påverkar experimentledarnas egna förhoppningar på experimentet?

Det här är några punkter som behöver undersökas närmare vad gäller förskjutningseffekten och även ESP i allmänhet.

Förutom detta är alltid mera data om medvetandetillståndets påverkan på resultatet viktigt. Speciellt ESP under hypnos och sömn. Här kommer EEG, REM osv in.