Hem

Energiblockering i kroppen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 907, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: zalabim
Denna text är importerad från /old/psi/energi/kropp/blockering.html
är Upplevbart

En del tror att flöden i energikroppen kan blockeras av mentala, fysiska eller astrala problem och orenheter av olika slag.

Alias: energiblockering

normal

En del tror att flöden i energikroppen kan blockeras av mentala, fysiska eller astrala problem och orenheter av olika slag. Detta lär göra att energikroppen inte kan fungera som tänkt, med försämrad hälsa som följd.


normal

Allt som vi upplever och har varit med om lagrar vi som erfarenheter i våra olika chakran. När vi föds så är oftast våra chakran i balans, men under vår uppväxt lär vi oss att det är bäst att vara på ett visst sätt för att passa in i omgivningen. Det blir nödvändigt för barnet att förtrycka en del känslor eller egenskaper som inte är tillåtna, t.ex. slutar ett frågvist barn att fråga om det ständigt blir avvisat. Då skapas en blockering. När en blockering har lagts i ett chakra vibrerar det inte lika bra som tidigare, det kan inte heller ta upp lika mycket energi som förut. Det i sig medför att chakrat inte kan vidarebefordra sin energi till de sammanbundna energiströmmarna. Detta gör, i sin tur, att färre impulser förs till de hormonproducerande körtlarna och till hälsoauran. På det här sättet påverkar psykiska blockeringar det fysiska och psykiska hälsotillståndet. Vi blir sjuka därför att vi har motarbetat kroppens naturliga energiströmmar. Man lägger inte märke till harmonin i kroppen innan det kommer någonting som stör den här harmonin eller balansen. Uttryck som att bli stel av fasa darra av rädsla och skaka av vrede tyder på att det är en stor obalans i den fysiska kroppen. En person som har obalans i sina chakran avspeglar detta genom att hon ger ett otydligt intryck, hon har en stel kropp och rör sig klumpigt. Varken hon själv eller omgivningen vet vad hon vill. Personen i fråga ger dubbla budskap. En människa som däremot har funnit balans inom sig är tydlig och rör sig smidigt, hon blir verklig för sin omgivning. På det här sättet kan man se på en persons kroppshållning och om chakrana är i balans eller inte. Chakrasystemet har på så sätt ett stort värde när man vill förstå den enskilda människans psykiska reaktionssätt och kroppsstruktur. Genom chakrasystemet kan man även beskriva både den enskilda människans och mänsklighetens utveckling. I vår västerländska kultur ser vi bara de fysiska symptomen av sjukdomen och inte vad som i grunden är orsaken till att vi blir sjuka. Vad en healer gör är att han ser de blockeringar vi har och gör oss medvetna om vad orsaken till sjukdomen är. En healer kan inte hjälpa oss att bli friska om vi inte själva är beredda att ändra på vårt sätt att vara och vårt sätt att tänka. För att bli av med blockeringar som vi har måste man tillföra energi till chakrana, när man tillför energi så kommer chakrana att vibrera fortare och blockeringarna kan förlösas. När blockeringarna försvinner kommer vårt sätt att tänka på förändras. Man kan även arbeta åt andra hållet, genom att ändra sitt sätt att tänka kan man förlösa blockerade energier. Det finns olika sätt att komma i kontakt med sina chakran och på så sätt tillföra energi till dem. En del använder sig av yoga och meditation, ett annat sätt kan vara att använda sig av kristaller.


normal

Allt i universum består av energier. En energi är varken negativ eller positiv om den inte blockeras. Ibland kan energin blockeras så att energiflödet stoppas upp. Med hjälp av pendeln kan man spåra dessa blockeringar för att sedan frigöra dem så att det blir ett fritt och naturligt flöde av energierna igen.


normal

Det går att känna energiblockeringar med händerna. Tex. kalla områden på den fysiska kroppen där cirkulationen är sämre. Ofta sitter det blockeringar i cellminnena.De har kommer ofta från den livserfarenhet vi fått eller har.

Akupunkturpunkter som är blockerade kan upplevas som en kall blåst ut från kroppen. Hållar man kvar handen en stund så kommer det att sluta blåsa och blockeringen är löst, flödet av ki blir normalt just då i en punkt. Ofta ligger någon form av präling bakom att vi skapar en blockering. Vi tror, uppfattar något som inte stämmer med vad verkligen upplever. Vi påverkas till olika blockeringar i vårt energisystem genom upplevelser och erfarenheter.

När vi inte är i balans med oss själva skapas en energiblockering då kroppens flöden inte är fria och normala.

Be någon du känner blunda och tänka på något tråkigt och negativt. Då kommer du direkt att kunna se vilken påverkan detta får på kroppen genom att den låser sig. Be samma person tänka på något roligt och trevligt. Samma kropp kommer att bli avslappnad, andas mjukare och man ser med de fysiska ögonen att den inte är blockerad.

Om vi länge bär mönster som låser kroppen så finns stor risk att vi utvecklar olika problem. Rent allmänt, ont i axlar, rygg, knä,huvudvärk osv.