Hem

Stanislav Grof Parapsykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141328, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Parapsykolog

Psykolog, parapsykolog, holotropic breathwork, LSD, perinatala upplevelser, transpersonell psykologi, Esalen

Alias: grof stanislav och stanislav, grof

normal

Stanislav Grof är psykiater och har forskat på möjligheten att använda LSD som ett medel i psykoterapi. Grof är en av de mest erfarna forskarna i världen när det gäller LSD-terapi. Han har arbetat med över 5000 patienter som fått LSD vid 25.000 tillfällen. Grof upptäckte här att LSD underlättade paranormala upplevelser - några som gick att bekräfta vid kontroll. Om detta skriver han i boken Människans Okända världar - Se nedan.

Hemsidor som handlar om Staniskav Grof finns både på svenska och på engelska. Dessa är bland de mer omfattande:

http://grofs.forskning.magiskamolekyler.org/
http://community-2.webtv.net/grofian/
http://www.holotropic.com/

Grof har också utvecklat en terapiform som kallas Holotropisk Andning
- vilket är en drogfri metod som skall simulera LSD-terapi.

Människans okända världar
Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi

'Människans okända världar' utkom på svenska 1977 som den första av en planerad serie på fem böcker. Stanislav Grof har i denna bok sammanfattat grundläggande fakta om sin LSD-forskning och därvid lagt huvudvikten vid 'den inre rymdens kartografi' i en beskrivning av fenomenen på olika nivåer och om de olika typerna av upplevelser som kommit fram vid försök med psykedelika (psykedelisk=sinnesvidgande, själsöppnande). Det är en systematisk sammanfattning av observationer och rön som gjorts under 17 års seriösa forskningar kring LSD och andra psykedeliska droger främst i Prag men även i USA. Till att börja med förekom LSD enbart som psykofarmaka inom medicinen, att det sedermera olyckligtvis kommit att cirkulera i missbrukarkretsar på den svarta marknaden har både misskrediterat och spolierat mycket av den seriösa forskningen. På många områden öppnade användandet av LSD nya revolutionerande perspektiv bl.a. inom religionspsykologin då många patienter fick djupgående upplevelser av religiös och mystik art. Förändringar i perceptionen är den mest frekventa och konstanta delen av LSD-reaktionen. Många erfar starka upplevelser av födelse, åldrande, sjukdom, döende och död. En betydelsefull följd 'av det chockerande emotionella och fysiska mötet med döden är att grindarna slås upp till ett fält av andliga och religiösa upplevelser, vilka synes vara en del av människans personlighet och oberoende av individens kulturella och religiösa bakgrund och utbildning.
Utdrag ur en redogörelse för en LSD-behandling ingående i en psykiaters utbildning:

Vid en punkt under denna process var jag fortfarande ett foster som upplevde en 'god' livmoders hela fullkomlighet och lycka eller en nyfödd som diade ett livgivande bröst. På en annan nivå blev jag hela universum - jag såg hela skådespelet i makrokosmos med oräkneliga pulserande galaxer och samtidigt var jag kosmos. Dessa lysande och oerhörda kosmiska vidder som tog andan ur mig blandades med upplevelser av det lika fantastiska mikrokosmos, från atomernas och molekylernas piruetter till livets ursprung och de enskilda cellernas biokemiska universum. För första gången upplevde jag universum som det verkligen är - ett ofattbart mysterium, ett gudomligt spel av energiformer. Allt i detta universum föreföll vara medvetet. Efter att ha tvingats acceptera möjligheten av att foster är medvetna om vad som händer dem ställdes jag inför en ännu mer förvånande upptäckt: Medvetenheten kan i själva verket genomtränga allt existerande. Det var en hård påfrestning på mitt vetenskapliga sinne, tills jag insåg att även om många av dessa upplevelser var oförenliga med vad vi brukar kalla sunda förnuftet låg de inte nödvändigtvis utanför vetenskapens sfär. Dessa uppenbarelser var inte mer förbluffande än innebörden i Einsteins relativitetsteori, kvantmekaniken, diverse astronomiska idéer och moderna kosmogenetiska teorier. De panteistiska religionerna, Spinozas filosofi, Buddhas läror, hinduismens uppfattning om Atman-Brahman, maya och lila plötsligt fick allt detta liv och ny mening.
Jag citerar även ett stycke som associerar till både det shamanska och andra mediala tillstånd:
Grundkännetecknet på den transpersonella upplevelsen är att en eller flera begränsningar förefaller att överskridas. I vissa fall uppfattar patienten det som om jagets vanliga gränser upplöses och hans medvetande och medvetenhet om sig själv utvidgas till att omfatta andra människor och element av omvärlden. Vid andra tillfällen fortsätter individen att känna det som om han behöll sin egen identitet men i annan form, vid en annan tid och på en annan plats eller i ett annat sammanhang. I andra fall återigen erfar den behandlade en total förlust av sin egen identitet och full identifikation med en annan varelses eller enhets medvetenhet. I ännu en stor kategori transpersonella upplevelser, slutligen, förefaller patientens medvetenhet omfatta inslag som inte har någon anknytning till hans vanliga jag-identitet och inte kan betraktas som enbart följder av hans upplevelser iden tredimensionella världen. 'Utomkroppsliga resor' och andra former av överskridande av tids/rumsdimensionen är inte ovanliga, ibland har patienter sett komplicerade och detaljerade syner i fråga om framtida händelser, eller varit övertygade om att de kunnat besöka vilken epok som helst. Många LSD-patienter spekulerar över att medvetenhet är ett kosmiskt fenomen som sammanhänger med organiserandet av den elektromagnetiska energi som finns överallt i universum; att det mänskliga medvetandet bara är en av många varianter av denna energi, en tanke som ger en ny förståelse för animism och panteism. De som är bevandrade i matematik och fysik rapporterar att de under psykedelisk behandling, bortom det rationella tänkandet och resonerandet, subjektivt kunnat uppleva och förstå Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori.