Hem

Psykedelisk Förändrat medvetandetillstånd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 650156, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Förändrat medvetandetillstånd

Sinnesvidgande och själsöppnande, urspr. om hallucigener, senare även om viss bildkonst och musik

Alias: psychedelic och psykedelisk

normal

Begreppet psykedelisk skapades 1957 av narkotikaforskaren Henry Osmond - det skulle då vara en adekvat benämning för de effekter LSD, meskalin och psilocybin hade på hjärnan.

Ordet kommer ur grekiskans psyche (själ) och delos (tydlig, uppenbar).

Enl. Osmond ska dessa narkotiska preparat vara sinnesuppenbarande och sinnesöppnande - något som under 60- och 70-talen utvidgades att gälla även viss musik, ljusspel och bildkonst.