Hem

LSD Hallucinogen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 477348, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Hallucinogen

Under 1950-, 60- och 70-talen var LSD populärt och användes lagligen av psykiatriker och andra inom hälso- och medicinområden i experiment för att bl.a. bota alkoholister och psykiskt störda.

Alias: acid och lsd

normal

LSD
CAS-nr: 50-37-3
Summaformel: C20H25N3O
Molekylmassa: 332,44 g/mol
IUPAC: 9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8B-carboxamid
Trivialnamn: lysergsyradietylamid, LSD, syra, acid, blotter, tripp


Fribas/grundform Tartrat

Smältpunkt (°C): 80-85 198-200
Kokpunkt (°C): - -
Övrigt: - Lösligt i vatten.
Administrering: - Peroralt.

Syntes:
Amidering av lysergsyra.
Referenser:
Stoll, Hofmann, Helv. Chim. Acta 26, 944 (1943); 38, 421 (1955)
Shulgin, Shulgin, TIHKAL, #26 (1997)

Toxicitet:
LD50-värdet för LSD i möss är 46 mg/kg. Om detta värde appliceras på en normal människa (vägandes 75 kg) så ger det 3250 mg för en 50% dödsrisk. Eftersom att en normal dos LSD innehåller ungefär 150 mikrogram LSD så innebär det att en person måste äta minst 23000 doser LSD (46 st A4-ark med LSD-tripper, innehållandes 500 hits vardera) för att löpa en 50% risk att omkomma.

Referenser:
Merck Index 12th ed.
E. Rothlin, Ann. N.Y. Acad. Sci. 66, 668 (1957)

Förekomst:
Isoleras uteslutande som tartrat-saltet pga. dess antioxidativa egenskaper.
Referenser:
-
Farmakologi:
LSD är en serotonerg hallucinogen/enteogen.
Referenser:
-
Terapeutiska anvädningsområden:
Har använts för psykoterapeutiska ändamål. Timothy Leary samt Stanislav Grof kan nämnas bland de forskare som begagnat sig av LSD-terapi.
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: 50 mkg
Liten dos: 100-200 mkg
Stark dos: -
Överdos:

normal

LSD är en effektfullt psykadelisk drog. Den är numera illegal i Sverige, men det sätt den påverkar vår världsbild kan dock inte underskattas. Genom att nyttja LSD kan man få glimtar in i högre dimensioner och anliga tillstånd, mycket av det som står beskrivet i olika esoteriska och teosofiska skrifter kan vara sådant man får uppleva med hjälp av drogen. Tex tanken på att man skapar sin egen verklighet blir väldigt verklig, därför råder jag ingen att ta någon psykadelisk substans om du inte känner helt och fullt att du är mogen för det. om du tvekar och känner dig rädd och orolig råder jag dig till att vänta, eftersom en sådan sinnes-stämning kan framkalla de mest fasansfulla händelser. Om du till exempel har åsikten att droger är 'onda' kommer detta troligtvis påverka din tripp. Dessutom bör också tillägga, att även om man för några timmar ställs in på en mer andlig frekvens och har möjlighet att friställa sig från de materiella begären och bara vara sin själ och känna gemenskapen med gud och resten av sin omvärld, så är detta enbart en glimt, som inleder resan. Det som kan vara risken med psykadeliska droger är om man skapar sig ett beroende och tror att man behöver drogen för att uppnå det tillståndet, vilket inte är fallet. Visst det är ett enkelt och snabbt sätt, men många som jämför känslan man får genom drogen med den man får efter långt och träget andligt sökande, menar att den knappt ens är jämförbar. Medan den känsla man får genom drogen kan lämna en med nån sorts ångest, förmodligen eftersom att man inte varit redo för att ta emot den information och kunskap den gav en, så lämnar den mystiska upplevelsen då man verkligen är redo för den en med en inre frid som är obeskrivbar.

Så min kontenta blir: LSD ger verkligen mycket, många insikter om vår illusoriska värld. Men tänk efter många gånger innan du nyttjar den och kom ihåg att det är en upplevelse du gett till dig själv för att du ska förstå vad som komma skall - med hjälp bara av dig själv och den gudomliga kraften inom dig. Som ett litet litet smakprov på kakan för att du ska förstå vilket himmelrike som väntar dig.