Hem

Drog Spatial Thing

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 85, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/drog.html
är en sorts Spatial Thing

Ett ämne som påtagligt påverkar kroppen mer än att bara ge den näring. Kan vara syntetiskt eller komma från naturen.

Alias: drog och narkotika

normal

Drog botar drogberoende

Ibogain är en psykedelisk drog som utvinns ur en västafrikansk rot. Det har visat sig att den snabbt hjälper mot drogberoende. Djurförsök har gjorts. Och i en forskningsrapport beskrivs hur fyra patienter, vilka var beroende av tung narkotika som kokain och heroin, omedelbart blev fria från sitt beroende. Ibogain blockerade drogbehovet. Inget återfall förekom. De fyra patienterna kunde återvända till ett normalt liv. En av dem sa att han inte längre hörde den lilla rösten i sitt inre som sa: Bara en gång, en enda gång.


normal

Människan har genom tiderna alltid tillverkat och nyttjat droger. Både i läkande syfte och i berusningsyfte. Det finns en mängd olika sorters droger. Smärtstillande, antidepressiva, antibiotika, pencillin, antiemetika, sederande, antikoagulantia, cytostatica, endokrina, mm. mm. Listan kan göras mycket lång och fler användningsområden hittas varje dag. En del droger kan även missbrukas. Detta gäller främst illegala droger (hasch,kokain,GHB, amfetamin,heroin mm.)men även av läkare föreskrivna droger (smärtstillande,bensodiazepiner,barbiturater mm).