Hem

Hasch Psykoaktiv substans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 505292, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Psykoaktiv substans

Tillvaratagen kåda från växten Cannabis Sativa som pressas till kakor eller rullar.

Alias: hasch

normal

Framställs genom tillvaratagande av kådan ifrån växten Cannabis sativa. Denna pressas till kakor och blandas oftast med tobak och röks. Men används även i bakverk genom att drogen finfördelas och upplöses i matfettet.

En del människor är av åsikten att hasch vidgar deras sinnen. Den psykoaktiva substansen THC (9-tetrahydrocannabiol) lagras i kroppens fettvävnader.

Hasch är olagligt i de flesta länder.
Biverkningar av hasch kan vara: försämrat korttidsminne, panikångest, paranoia, hjärtklappning.

Det finns inga dokumenterade dödsfall genom toxisk dos. Drogen försätter personen som intar den i ett psykotiskt tillstånd, varierande av personens eget sinnelag.
Längre tids användande av substansen resulterar vanligtvis i apati, ovilja till engagemang i allt från vardagliga sysslor till lusten att vilja delta socialt i nöjen i alla dess former.