Hem

Fysisk hälsa Hälsa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131102, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Terra
är en sorts Hälsa

Kroppslig hälsa. Ett tillstånd utan sjukdom eller värk i den biologiska kroppen.

Alias: fysisk hälsa och kroppslig hälsa

normal

Gemenskapens betydelse

I början av 1960-talet blev den lilla amerikanska staden Roseto, med 1.600 invånare, uppmärksammad. Fastän invånarna rökte, åt och drack som alla andra, hade de mycket färre hjärtåkommor än medelamerikanen. Forskare trodde att den mänskliga miljön kunde vara förklaringen. I staden bodde övervägande personer med italiensk härkomst. Italienarna lever nära varandra, flera generationer tillsammans, och de stöder varandra.

Läkaren Stewart Wolf förutspådde att hjärtåkommorna i Roseto skulle öka när staden blev mer lik andra amerikanska städer. Och det var vad som hände i slutet av 1970-talet.

1985 gjordes en uppföljningsstudie av Roseto. Den visade att hjärtåkommorna fortsatte att öka i staden, trots att samtidigt rökningen och fettkonsumtionen minskade.

Det torde vara sättet att leva som förklarar den paradoxala utvecklingen. Rosetos nuvarande invånare har alltmer fjärmat sig från traditionellt italienskt levnadssätt och blivit som andra amerikaner. Då har de också fått samma sjukdomar som amerikaner i allmänhet.