Hem

Placebo

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 279, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/placebo.html
är Trobart och Upplevbart

Kroppslig läkning genom positiv förväntan. Patienter matas med värdelösa sockerpiller och blir läkta pga. tro.

Alias: nocebo och placebo

normal

Det är känt att placeboeffekten har en stor inverkan på hälsan.

Sökaren brukar ha nyhetsnotiser om psykets inverkan på hälsan. Jag ger bara några exempel här, med källhänvisning:


S95/6-29Snälla lever längst (Aftonbladet 960906)
S95/5-31Kyssar förlänger livet (Ny Kultur nr2, 1995)
S95/4-26En tredjedel reagerar på placebo (Brain/Mind, mars 1995)
S95/4-27Vällukt gynnar humör och beteende (Brain/Mind januari 1995)
S95/2-22Healing bevisad (Esotera, januari 1995)
S95/2-12Psyket påverkar immunsystemet (se nedan)
S94/2-28Bönens helande kraft (Brain/Mind december 1993)
S94/2-29Samvaro bra för hjärtat (Esotera, april 1994)
S94/2-29Bilders betydelse för tillfrisknande (Brain/Mind januari 1994)
S93/6-18Positiva illusioner (Brain/Mind and Common Sense, april 1993)
S93/5-14Viktig forskning om healing (se nedan)
S93/5-14Medkänsla är nyttig (Brain Mind & Common Sense)
S93/5-17Placebo är effektiv medicin (Brain/Mind..., 1pril 1993)
S93/4-21Skrattet är bästa medicinen (Esotera, april 1993)
S93/3-15Luktens betydelse (Journal of Scientific Exploration nr 4 1992)
S93/3-15Humor är en positiv livsfaktor (Brain/Mind... december 1992)
S93/1-19Tro bra för hälsan (Brain/Mind Bulletin, oktober 1992)
S92/7-19Psykologisk hjälp förlänger livet (Brain Mind... maj 1992)

normal

Psyket påverar immunsystemet

Det finns en förbindelse mellan psyke och immunsystem. Det visar vetenskapliga undersökningar. Forskningsgrenen kallas psyko-neuro-immunologi.

Enligt en holistisk syn på människan påverkar själen kroppen. Tankar och känslor inverkar på vårt hälsotillstånd. Är vi stressade eller nedstämda, så blir immunsystemet svagare, och om vi njuter av livet och är glada, så stärks immunsystemet.

Hopp och positiva förväntningar stimulerar organismens självläkande kraft, liksom humor, vänner och intressant arbete.

En Harvadpsykolog, David McClelland, visade studenter en film om moder Theresas arbete bland fattiga och döende i Kalkutta. Studenterna blev gripna och det påverkade deras immunsystem: mängden av skyddande antikroppar i luftvägarna ökade. Däremot minskade mängden av antikroppar, när studenterna fick se en film om den brutala hunnerhövdingen Attila.

Men i allmänhet verkar det såhär: Den som inte längre ser någon mening med livet, som är pessimistisk eller känner sig stressad, sliter på sitt eget immunsystem.

Likaså har förlamande ensamhet en negativ inverkan på en människa. Det är känt att änkemän ofta blir sjuka eller dör kort tid efter hustruns död.

Kroppens självlälande förmåga borde i mycket högre grad än nu utnyttjas av läkarna, exempelvis så att självhypnos, visualisering, mental träning och meditation ordineras!

normal

Behandlingseffekt som inte beror på de specifika inslagen i behandlingen (t.ex. den farmakologiskt verksamma substansen i en medicin). Enligt en numera allmänt omfattad teori beror placeboeffekten till stor del på positiva förväntningar som uppkommit genom betingning i samband med tidigare erfarenheter av likartade situationer. Sådana erfarenheter kan också vara negativa, och man talar då om noceboeffekt (se nocebo). I flera fall har man kunnat visa att placebo- och noceboeffekter är verkliga i den meningen att de är fysiologiskt mätbara. Vid utnyttjande av placeboeffekten mot smärta genom användning av overksamma medel (sockertabletter, insprutning av koksaltlösning m.m.) ökar kroppens produktion av endorfiner, vilket ger smärtlindring på likartat sätt, om än inte i samma grad, som injicerat morfin. Jfr blindförsök och dubbel-blind-försök.